Posts Tagged ‘รับแปลภาษา’

Namby-Pamby

Written by akiautumn on April 15th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความภาษาอังกฤษครั้งนี้เรามารู้จักกับคำที่ดูแปลกตากันหน่อยดีกว่า นั้นคือ ‘namby-pamby’ ช่างเป็นคำที่ดูแปลกตามากหลายๆ คนอาจะไม่เคยเห็นและเดาไม่ออกแน่ๆ ว่าคำนี้จะมีความหมายว่าอย่างไร

 

Namby-pamby ทำหน้าที่เป็นทั้งคำนาม (Noun) และ คำคุณศัพท์ (Adjective) มีความหมายว่า อ่อนแอเปราะบาง หรือ คนที่ร้องไห้ง่าย ซึ่งมักจะใช้กับคนที่มีความอ่อนไหวมาก อาทิ

Jonathan was crying like a namby-pamby because his girlfriend dumped him the other day.

-โจนาธานร้องห่มร้องไห้อย่างกับพวกขี้แพ้เพราะแฟนเขาทิ้งเขาไปเมื่อวันก่อนหน้านี้

 

อย่างไรก็ดีคำว่า คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าน ใจโลเล เราสามารถใช้คำว่า ‘wishy-washy’ แทนได้ครับ

Jonathan is really wishy-washy. He couldn’t make a decision to do anything.

-โจนาธานเป็นคนที่ใจโลเลมาก เขาไม่สามารถตัดสินใจจะทำอะไรได้เลยสักนิด

 

นอกจากนี้คำว่า namby-pamby นั้นไม่ใช่ใช้เฉพาะกับคนเท่านั้น แต่สามารถใช้กับสิ่งของก็ได้เช่นกัน

Don’t sit on that chair. It is a bit namby-pamby.

-อย่านั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะ มันเปราะบางพังง่ายสักหน่อย

 

จะเห็นว่าในภาษาอังกฤษมีคำแปลกๆ ที่เรายังไมเคยเห็นอีกมากมายดังนั้นหมั่นเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมหรทอสังเกตเอาจากสื่อต่างๆ เพราะคำเหล่านี้มักจะถูกนำมาใช้ในสื่อเสียมากกว่า

อารยธรรมจีน 5

Written by jintana on April 10th, 2015. Posted in บทความ

อารยธรรมจีน 5

กษัตริย์ชาวมองโกล นามว่า กุบไลข่าน อาจะเป็นที่คุ้นหูกันดี อีกชื่อหนึ่งคือ หงวนสี โจ๊ว ฮ่องเต้ ได้ก่อตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองจีนในยุคสมัยนี้ชาวมองโกลถูกจัดให้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของประเทศ และประชาชนทางตอนใต้เป็นชนชั้นต่ำสุดของประเทศ มีการค้าขายระหว่างประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาวเวนิส ประเทศอิตาลีก็เข้ามาติดต่อค้าขายด้วย เมื่อมีชาวตะวันเข้ามาก็เป็นปกติที่จะส่งผลให้ศาสนาคริสต์มีความเจริญรุ่งเรืองมากตามไปด้วย

ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง สามารถขับไล่ชาวมองโกลได้สำเร็จ และมีปฐมกษัตริย์นามว่า จู ยวนชาง วรรณกรรม สามก๊ก และไซอิ๋ว เกิดขึ้นในยุคนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรม ภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมก็เป็นภาษาพูดมากกว่าเขียน นอกจากนี้ยังมีการขุดพบเครื่องเบญจรงค์ที่สวยงามแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง และอีกหนึ่งหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังหลวงปักกิ่ง ที่สวยงามอลังการไม่แพ้ที่ใดในโลก

สุดท้ายของยุคจักรวรรดิคือราชวงศ์ชิง เป็นราชวงศ์ของชาวแมนจู ในสมัยนี้ผู้ชายจึงต้องโกนผมข้างแล้วไว้หางเปียยาว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบชาวแมนจู สังคมศักดินาของจีนเริ่มเสื่อมลงสะท้อนได้ชัดจากวรรณกรรมเรื่อง ความฝันในหอแดง และเกิดสงครามฝิ่น ที่จีนรบแพ้อังกฤษจนต้องทำสนธิสัญญานานกิง ปลายยุคสมัยของราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮา เข้ามามีอิทธิพลในการปกครองประเทศอย่างมาก

อารยธรรมจีน 4

Written by jintana on April 8th, 2015. Posted in บทความ

a4

ราชวงศ์ถังเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีน ที่มีนครฉางอานเป้นศูนย์กลางของโลกตะวันออก อันมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาและความเชื่อ ตามข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ จีนได้ส่งภิกษุนามว่า พระเสวียนจาง หรือถังซัมจั๋ง เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฏกที่อินเดีย และยังมีการเล่นดนตรี ได้แก่ ขิมและขลุ่ย ที่มีอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา  นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ศาสนาอื่น เช่น คริสต์ และอิสลาม รวมไปถึงมีการขยายตัวของลัทธิขงจื้อที่มีความเห็นแย้งกับพุทธศาสนา

สมัยราชวงศ์ถังมีกวีเด่น ๆ มากมาย เช่น หวางเหว่ย หลี่ไป๋ และตู้ฝู้ อีกทั้งยังมีการก่อตั้งราชบัณฑิตสถาน ฮันหลิน หยวน ใช้เป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์ กวี และนักดนตรี อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะได้เช่นกัน

ราชวงศ์ซ่ง เชื่อว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นชินกันอย่างดี ในสมัยนี้จะเริ่มเดินเรือสำเภา ทำให้เริ่มมีการใช้เข็มทิศเพื่อบอกทิศทางในการเดินทาง และมีวิวัฒนาการในการรักษาโรคเพิ่มขึ้นนั้นก็คือ การฝังเข็ม ที่เราใช้รักษาโรคกันจนถึงปัจจุบัน ด้านความเชื่อทางศาสนา มีการรื้อฟื้อความเชื่อของลัทธิขงจื้อ และเต๋ามากขึ้น  และด้วยความเชื่อที่มีมากมายหลายด้าน ทำให้เกิดประเพณีประหลาดที่เรียกว่า เท้ากลีบบัว หรือประเพรีการรัดเท้าสตรีเนื่องจากเชื่อกันว่า สาวที่มีเท้าเล็กคล้ายกลีบบัวจะได้คู่ครองที่ร่ำรวย เพื่ออนาคตจะได้พบเจอแต่ความสุขสบายหญิงสาวกว่าครึ่งในยุคนั้นจึงถูดมัดเท้าเอาไว้ให้มีขนาดเล็กแหลมขัดกับธรรมชาติ

อารยธรรมจีน 3

Written by jintana on April 6th, 2015. Posted in บทความ

อารยธรรมจีน 4

ยุคประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิมีช่วงเวลายาวนานถึงปลายราชวงศ์ชิงหรือเช็ง ช่วงกลางของยุคจะประกอบไปด้วยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง แต่ละรัชสมัยก็จะพบหลักฐานต่างกันออกไป

ราชวงศ์ฮั่น สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน นับว่าเป็นยุคทองของการค้าขายของประเทศจีน มีการค้าขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหม เครื่องลายคราม โดยใช้เส้นทางการค้าที่เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” นั่นเอง ด้านความเชื่อและศาสนา คำสอนในลัทธิขงจื้อนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการปกครองประเทศ อีกทั้งเริ่มมีการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือการสอบจอหงวน ด้านสังคมและชนชั้นมีลักษณะเปิด ผู้คนสามารถเปลี่ยนชนชั้นได้ ด้านศิลปพัฒนาการ มีการคิดค้นใช้พู่กันจากเปลือกไม้และทำน้ำหมึกจากเขม่าของต้นรัก ด้านวิชาการมีการคำนวณหาอัตราเส้นผ่าศูนย์กลางกับเส้นรอบวงและเริ่มประดิษฐ์ลูกคิดอีกด้วย

ต่อมาถึงยุคแห่งการแตกแยก สมัยราชวงศ์สุย หรือที่เราอาจจะคุ้นหูกันดีว่า สมัยสามก๊ก หลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นใหญ่คือ การขุดแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีให้เชื่อมกันเพื่อประโยชน์ด้านคมนาคม

ต้นสมัยจักรวรรดิจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองและศิลปพัฒนาการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อาจเรียกได้ว่าทันสมัยและประยุกต์ความคิดเก่าและใหม่มากขึ้นนั่นเอง

อารยธรรมจีน 2

Written by jintana on April 4th, 2015. Posted in บทความ

อารยธรรมจีน 2

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักอารยะรรมจีนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์กันบ้างแล้ว มาถึงคราวของยุคประวัติศาสตร์กันบ้าง อารยธรรมจีนในยุคนี้หากจะแบ่งให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเราอาจจะเอ่ยถึงราชวงศ์ของจีนที่มีอยู่มากมายเพื่อเป็นเส้นแบ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 4 ช่วง

เริ่มกันที่ราชวงศ์ชางจนถึงสิ้นราชวงศ์โจว เป็นยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ชางเป็นราชวงศ์แรกของจีน มีเมืองอันหยางเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม อีกทั้งยังขุดค้นพบหลักฐานการประดิษฐ์ตัวอักษรบนกระดูกสัตว์ เช่น กระดองเต่า เป็นต้น ศาสนานั้นยังคงเป็นความเชื่อในเทพเจ้าธรรมชาติและบูชาบรรพบุรุษ

ราชวงศ์โจวนั้นถือเป็นยุคทองของปัญญา เนื่องจากลัทธิขงจื๊อ เมิ่งจื๊อ เล่าจื๊อ และจวงจื๊อ ได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้ อีกทั้งยังเริ่มมีแนวคิดด้านการปกครองเกิดขึ้น ซึ่งมีการเรียกกษัตริย์ว่า “โอรสแห่งสวรรค์” เชื่อกันว่าเป็นผู้รับมอบ “อาณัติแห่งสวรรค์” หรืออำนาจในการปกครองบ้านเมือง และยังมีการใช้ระบบศักดินาด้วย เมื่อมีความเชื่อในเรื่องลัทธิและศาสนามากขึ้นจึงส่งผลให้เริ่มมีการทำพิธีกรรมเกิดขึ้น เช่น พิธีการฝังศพ เป็นต้น

ยุคประวัติศาตร์สมัยจักรวรรดิ ราชวงศ์ที่ปกครองต่อจากโจว ก็คือ ราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน แน่นอนว่าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ผู้เลื่องชื่อนามว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ ต้องเป็นที่รู้จักของทุกคน เป็นผู้สร้างกำแพงเมืองจีน และยังเป็นกัษตริย์ที่มีสุสานใหญ่ที่สุด ในยุคนี้เริ่มมีการปกครองที่เข้มงวด เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความชั่วร้าย และกิเลสตัณหา ต้องมีเครื่องมือควบคุมที่เรียกว่า กฎหมาย ตามหลักนิติธรรมหรือฟาเจียของ ซุนจื๊อ มีการยกเลิกระบบศักดินาและปราบปรามลัทธิขงจื๊อ เนื่องจากมีหลักความเชื่อที่ทำให้คนเกียจคร้าน

อารยธรรมจีน 1

Written by jintana on April 2nd, 2015. Posted in บทความ

a1

อย่างที่ทราบกันดีกว่าประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสามารถเล่าเรื่องราวหลากหลายเรื่องในอดีต ถ่ายทอดให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ความสวยงามของอารยธรรมจีนนั้น มีการเอ่ยถึงอยู่ทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้บางข้อมูลมีความบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสับสนระหว่างเรื่องจริงกับนิยาย เพราะเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนโบราณมักถูกนำมาใช้เป็นฉากของนวนิยายหลายเล่ม จนทำให้หลายคนอาจสับสนว่าเรื่องราวที่ตนเองทราบนั้นเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีนจริงหรือไม่

เริ่มด้วยยุคก่อนประะวัติศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ และยุคโลหะ ชื่อยุคเหล่านี้อาจคุ้นหูกันดีสำหรับคนที่ศึกษาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดแบบย่อดังนี้

1.ยุคหินเก่า มีอายุประมาณ 1,700,000 ปี มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งอายุประมาณ 500,000 ปี ที่ถ้ำโจวโขว่เตี้ยน ใกล้กรุงปักกิ่ง และมนุษย์หยวนโหม่ว ที่มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

2.ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 – 6,000 ปี สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการสร้างถิ่นฐานถาวร มีการขุดพบเครื่องใช้ ถ้วยชาม หินสับและหัวธนู

3.ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 6,000 – 4,000 ปี มนุษย์เริ่มมีการสร้างถิ่นฐานเป็นชุมชน สร้างบ้าน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และมีการทำเครื่องใช้ดินเผาและมีการเขียนลวดลายอย่างสวยงาม ในยุคนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมหยางเชา และวัฒนธรรมหลงชาน

4.ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000ปี เป็นยุคที่เริ่มนำเอาโลหะ ได้แก่ ทองแดง และสำริดมาทำเป็นเครื่องใช้ภาชนะต่าง ๆ เช่น กระจกเงา กระถาง เป็นต้น งานส่วนใหญ่นั้นสวยงามและมีขนาดใหญ่พบมากช่วงราชวงศ์ชาง และราชวงศ์โจว

พยากรณ์ซากุระ 30 มีนาคม 2015

Written by blogger on April 1st, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ส่วนซากุระในเมืองโตเกียวก็บานเต็มที่แล้วเมื่อวันที่ 29 ซึ่งเป็นการบานเต็มที่ที่เร็วที่สุดในประเทศ  ณ วันที่ 30 ซากุระได้ทยอยบานไล่ไปจนถึงตอนเหนือของเขตคันโต และคาดว่าซากุระในเขตคิตาริกุและตอนใต้ของเขตโทโฮกุน่าจะบานในสัปดาห์นี้

ซากุระฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป ส่วนฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นก็บานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น และอุณหภูมิค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ทั่วประเทศมีอากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ช่วงเวลาชมซากุระจึงทยอยเกิดขึ้นไล่กันไปในแถบตะวันตกนับจากเขตคันโต  ซากุระในพื้นที่ส่วนใหญ่น่าจะยังคงบานอยู่จนถึงปลายสัปดาห์นี้ แต่ในเมืองโตเกียว ฟุกุโอกะ เขตโทโกที่ซากุระบานเต็มที่เร็ว ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้

คาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอากาศกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นซากุระทางตอนเหนือของญี่ปุ่นน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมถึงมีนาคมสูงกว่าปีปกติทั่วไปมาก และถึงแม้จะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว อากาศก็ไม่น่าจะกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก

Hokkaido

 

ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าซากุระทางตอนใต้น่าจะเริ่มต้นบานภายในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก แม้แต่ในเขตตอนใต้เอง ตาดอกซากุระก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงมากกว่าปีปกติทั่วไป แม้อากาศจะกลับมาหนาวเย็นอีกในเดือนมีนาคม แต่อุณหภูมิก็กลับมาสูงขึ้นอีก คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ซากุระจึงน่าจะบานเร็วขึ้นมาก

Northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป มีรายงานว่าซากุระบานที่เมืองโตกียวและโยโกฮาม่าเมื่อวันที่ 23  และซากุระทางตอนเหนือของเขตคันโตเองก็เริ่มบานภายในวันที่ 30 นี้ช่วงเวลาในการชมซากุระในแถบตอนใต้น่าจะเป็นราวๆ วันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ ส่วนทางตอนเหนือก็น่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จนถึงประมาณกลางสัปดาห์หน้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

อากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ราววันที่ 27 มีนาคม ซากุระบานเต็มที่ก่อนเป็นแห่งแรกของประเทศที่เมืองโตเกียวเมื่อวันที่ 29  อุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้นดอกซากุระจึงบานเต็มที่อย่างรวดเร็วในคราวเดียว ทำให้ช่วงเวลาในการชมซากุระอาจจะสั้นลงก็ได้

Kanto
เขตโทไก: มีรายงานว่าซากุระที่เมืองนาโงย่าบานในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21  และวันที่ 30 นี้ทุกพื้นที่ของเขตโทไกก็กำลังเข้าสู่ช่วงชมซากุระแล้ว ซากุระในเขตคิตาริกุเองก็น่าจะทยอยกันบานด้วยเช่นกันในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิลดต่ำลง แต่หลังจากวันที่ 27 อากาศก็กลับมาอบอุ่นอีก ดังนั้นซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน

Tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองวากายามะเมื่อวันที่ 23  ส่วนซากุระในพื้นที่อื่นยกเว้นในเขตฝั่งทะเลญี่ปุ่นก็บานไปแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่ 28 ที่ผ่านมา คาดว่าประมาณวันที่ 1 เมษายนจะเป็นช่วงชมซากุระในหลายพื้นที่ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตคินกิมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22, บานที่เมืองฮิโรชิมะและทากามัทสึเมื่อวันที่ 24 และจะบานในเขตซังอินด้วยภายในวันที่ 29  ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 1 เมษายน ยกเว้นในเขตพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตจูโงกุและเขตชิโกกุมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ซากุระบานที่เมืองโออิตะเมื่อวันที่ 26 และกำลังบานทั่วทุกพื้นที่ ช่วงปลายสัปดาห์ต่อไปก็ยังเป็นช่วงเวลาชมซากุระอยู่ในหลายพื้นที่ แต่ในพื้นที่ที่ซากุระเริ่มบานเร็ว เช่น เมืองฟุกุโอกะ ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

Kyushu

พยากรณ์ซากุระ 23 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 24th, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-เมืองโคจิ รวมถึงจุดอื่นๆอีก 5 จุด และวันที่ 23 ที่เมืองโตเกียว-เมืองโยโกฮามะ

ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ ส่วนแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือไล่เลี่ยกันกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 ก็มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นในหลายพื้นที่จึงน่าจะใช้เวลามากกว่า 7 วันกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่คาดว่าอุณหภูมิน่าจะกลับสูงขึ้นมาอีกในช่วงปลายปีเดือนมีนาคม

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็ว
เท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะอุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิน่าจะสูงกว่าปีปกติทั่วไปค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป
hokkido
ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่ฤดูหนาวปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น จึงคาดว่าตาดอกซากุระทางตอนใต้ก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิยังสูงขึ้นอีกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม คาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์ที่ 4 อยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้ง ซากุระจึงน่าจะบานเร็ว

 

northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่มีรายงานว่าซากุระเริ่มบานแล้วที่เมืองโตเกียวและเมืองโยโกฮามะเมื่อวันที่ 23 เมืองโคฟุและเมืองคุมางาอิก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบใจกลางเมืองหลวง

 

kanto
เขตโทไก: ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21 มีรายงานว่าซากุระแล้วที่เมืองนาโงย่า  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองชิสึโอกะ และวันที่ 23 ที่เมืองกิฟุ ส่วนเมืองทสึก็คาดว่าน่าจะเริ่มบานในอีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบเมืองนาโงย่า ส่วนซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปกติทั่วไป

 

tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป คาดว่าน่าจะบานค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซากุระเริ่มต้นบานแล้วที่เมืองวากายามะ และเมืองโอซาก้าก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อยซากุระบานแล้วที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22 และเมืองทากามัทสึก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  ต่อมาช่วงบ่ายเริ่มบานที่เมืองคุมาโมโตะ ส่วนวันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-ซางะ-นางาซากิ-มิยาซากิ ส่วนเมืองโออิตะก็น่าจะบานไม่อีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเหมือนปีก่อนกว่าที่ซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ซากุระบานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23

kyushu

พยากรณ์ซากุระ 16 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 19th, 2015. Posted in บทความ

ซากุระ

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ สำหรับแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

อนึ่ง ความเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นจากเมืองโคจิ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงเวลาพอๆ กับปีก่อน โดยในหลายพื้นที่น่าจะเป็นช่วงที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

ฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนมีนาคม หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน คาดว่าอากาศจะหนาวเย็นลงได้ง่ายขึ้น แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าน่าจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก ดังนั้นจึงคาดว่าตาดอกซากุระน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นได้ง่ายขึ้น และเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะยังคงบานได้ค่อนข้างเร็ว

 

เขตคันโตและเขตโคชิน:  (บริเวณ โตเกียว โยโกฮาม่า นางาโนะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโคฟุ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงขณะนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แต่อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานได้เร็ว

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

เขตโทไก: (บริเวณจังหวัด ซิซูโอกะ นาโงย่า คานาซาวะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระปีนี้น่าจะบานเร็วในเขตโทไก และน่าจะบานค่อนข้างเร็วในเขตโฮกุริกุ แต่คาดว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีก่อนในหลายพื้นที่ทั้งในเขตโทไกและเขตโฮกุริกุ

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป จากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ซากุระในเขตโฮกุริกุจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

 

เขตคินกิ: (บริเวณจังหวัด เกียวโต โอซาก้า โกเบ และจังหวัดอื่นใกล้เคียง)

น่าจะบานค่อนข้างเร็ว คาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้าและเกียวโต

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และเป็นไปได้ว่าน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเช่นเดียวกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือค่อนข้างเร็วกว่า

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

 

ตอนเหนือของเขตคิวชู: ซากุระในเขตคิวชูปีนี้น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน แต่บานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองฟุกุโอกะก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นจึงน่าจะใช้เวลาสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน

 

พยากรณ์ซากุระ 9 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 11th, 2015. Posted in บทความ

พยากรณ์ซากุระ

“ภาพจาก weathermap.jp”

ช่วงเวลาแห่งการชมซากุระใกล้เข้ามาถึงแล้ว เว็บไซต์ weathermap.jp ได้ทำการพยากรณ์การบานของดอกซากุระออกมาเป็นระยะ  Modern Publishing ในฐานะศูนย์แปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาญี่ปุ่น จึงขอเป็นสื่อกลางด้วยการแปลพยากรณ์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้าง

สำหรับการพยากรณ์ครั้งต่อๆไป ทาง Modern Publishing จะทำการแปลและนำเสนออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่

http://www.modernpublishing.co.th/tag/sakura2015

พยากรณ์การบานของดอกซากุระ ของ Weathermap.jp ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2015

ทั่วประเทศ: ซากุระในปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่  แต่ซากุระในเขตคิวชู จูโงกุ โฮกุริกุ และฮอกไกโด “จะมีแนวโน้มบานช้ากว่าปีก่อน” ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการบานที่ค่อนข้างเร็วอยู่

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชู มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหรือพอๆกับ ปีปกติทั่วไป คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงต่ำไปจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระตั้งแต่เขตคันโตจนถึงเขตคินกิน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

อนึ่ง มีความเป็นไปได้สูงว่า แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นบานจากจังหวัดโคจิเป็นต้นไป

 

ฮอกไกโด: ซากุระที่ฮอกไกโดในปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฮาโกดาเตะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองซับโปโร

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม คาดว่าหลังจากนี้จนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติ แต่สันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโตโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่คาดว่ายังจะน่าบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟูกุจิมะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองเซ็นได

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในแถบตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าจากนี้จนกระทั่งช่วง 10 วันแรกของเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะมีระดับพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แม้จะมีคลื่นความร้อนและเย็นเข้ามาก็ตาม  ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ซากุระน่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป

 

เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ หรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโตเกียว

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วขึ้นเล็กน้อย

 

เขตโทไก: ซากุระในเขตโทไกปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็ว ส่วนในเขตโฮกุริกุน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป ในเขตโทไกน่าจะมีซากุระบานเร็วพอๆ กับปีก่อนในหลายพื้นที่ ส่วนเขตโฮกุริกุคาดว่าน่าจะบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

หลังสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คาดว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในเขตโทไก ซากุระน่าจะบานค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นซากุระในเขตโทกุริกุจึงน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นมากกว่าปีปกติทั่วไป ซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ ปีปกติทั่วไป ซึ่งน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีก่อน หรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเหมือนปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป และอากาศจะกลับมาหนาวเย็นจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่คาดว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

คิวชู: ซากุระที่คิวชูในปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป แต่น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟุกุโอกะ-มิยาซากิก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป อากาศอาจกลับมาหนาวเย็นได้อีกจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีปกติปทั่วไป