Posts Tagged ‘รับแปลภาษา’

ความลงตัวของศิลปะกับอารยธรรมจีน 2

Written by jintana on June 1st, 2015. Posted in บทความ

sin 2

ศิลปะของอารยธรรมจีนต่อจากคราวที่แล้วยังเหลืออีก 2 ประเภท ที่เรายังไม่ได้หยิบยกออกมาเล่นสู่กันฟัง คือ ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวรรณกรรม

เริ่มต้นกันด้วยงานด้านสิ่งก่อสร้าง หรือที่เราเรียกว่า สถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นกว่าใครก็คือ กำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อป้องกันการรุกรานของชาวมองโกล นอกจากนี้ เมืองปักกิ่ง ที่สร้างโดยกุบไลข่าน สมัยราชวงศ์หงวน ซึ่งเมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องในการวางผังเมือง

สิ่งก่อสร้างอีกมากมาย เช่น พระราชวังปักกิ่ง (ราชวงศ์เหมิง) พระราชวงฤดูร้อน (ราชวงศ์ซ่ง) โดยรับสั่งของพระนางซูสีไทเฮาที่มีการผสมผสานระหว่างจีนโบราณและยุโรป อุโมงค์ใต้ดิน (ราชวงศ์ฮั่น)  เป็นต้น

ด้านวรรณกรรม งานด้านวรรณกรรมนั้นส่วนใหญ่จะสอดแทรกเรื่องราวทงประวัติศาสตร์ลงไปด้วย เช่น สามก๊ก ถูกสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในคริสต์ศวรรษที่ 14 ซึ่งช่วงนั้นเกิดความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศฉันถึงราชวงศ์ฮั่น

ช่วงคริสต์ศวรรษที่ 16-17 วรรณกรรมที่มีชื่อสียงคือ จินผิฝเหมย หรือดอบัวทอง เกี่ยวกับสังคมและชีวิตครอบครัวที่มากด้วยเงินทองและอำนาจด้วยวิธีการทำชั่วและขัดกับศีลธรรมสุดท้ายแล้วต้องได้รับกรรม

วรรณกรรมเรื่อง หลงโหลวเมิ่ง หรือความฝันในหอแดง สุดยอดวรรณกรรมในสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสังคมศักดินาของจีนที่กำลังเสื่อมก่อนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่

Cast One’s Bread upon the Waters

Written by akiautumn on May 31st, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

สำหรับบทความครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่กับ ‘Bread’ หรือ ‘ขนมปัง’ กันเหมือนเดิมครับ แต่เจ้าขนมปังครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นคำหรือวลีแล้วครับ แต่มาเป็นสำนวนอันชวนฉงนกันเลยทีเดียว

สำนวนที่เกี่ยวกับขนมปังในครั้งนี้ คือ ‘cast one’s bread upon the waters’ หมายถึง ขว้างขนมไปในน้ำ ครับ ทว่าจะมีความหมายเช่นนี้จริงๆ นะหรือ? คำตอบคือไม่ใช่แน่นอนครับ สำหรับความจริงๆ ของสำนวนนี้ คือ การทำความดีโดยที่เห็นว่าสมควรและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่ก็มักจะมีผลตอบแทนกลับมาทุกครั้งไป

Amanda is casting his bread upon the waters*, supporting Susan while she works on her research with difficulties.

-อแมนด้ารู้สึกอยากจะช่วยเหลือซูซานจากใจในการทำผลการวิจัยของเธออย่างยากลำบาก

ทั้งนี้ในประโยคนี้อแมนด้าอยากจะช่วยซูซานเองโดยที่เธอไม่ได้ถูกร้องขอ ซึ่งซูซานก็อาจจะตอบแทนเธอเล็กๆ น้อยๆ ในภายหลังเช่นกัน

*โดยปกติ water หมายถึง น้ำ เป็นนามนับไม่ได้ซึ่งเป็นเอกพจน์เสมอไม่อาจเติม ‘-s’ ได้ แต่ในสำนวนนี้ ‘waters’ ไม่ได้ถึงน้ำ แต่หมายถึง  น่านน้ำ เป็นแผ่นน้ำผืนหนึ่ง เช่นเดียวกับ ‘floods’ ครับ โดยเรามักพบมากับคำว่า ‘territorial waters’ ที่หมายถึง เขตน่านน้ำของแต่ละประเทศ

สำหรับที่มาของสำนวนนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกัน ถ้าให้เปรียบเป็นในเมืองไทยบ้านเราก็คงเหมือนกับการโยนขนมปังไปในน้ำให้ปลาได้กินโดยที่เราไม่ได้คิดอะไร (หรือบางคนอาจจะคิดก็ได้) ซึ่งเราก็จะได้บุญกลับมานั้นล่ะครับ

Reference: thefreedictionary.com, dictionary.reference.com, th.w3dictionary.org

ความลงตัวของศิลปะกับอารยธรรมจีน 1

Written by jintana on May 30th, 2015. Posted in บทความ

sin1

ศิลปกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตได้อย่างดี บางบทความกล่าวไว้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของยุคนั้น ๆ เช่นกันกับเรื่องราวของอารยธรรมจีน ศิลปกรรมของจีนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวรรณกรรม

ด้านจิตรกรรม หรือที่เรารู้จักกันดีคือ ศิลปะภาพเขียนและการเขียนอักษรจารึกต่าง ๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้พบการจารึกไว้บนกระดูกเสี่ยงทายซึ่งตัวอักษรจีนนั้นมีลักษณะคล้ายรูปภาพ ความรุ่งเรืองทางด้านงานจิตรกรรมของจีนโดดเด่นอย่างมากในสมัยราชวงศ์ฮั่นและซ่ง งานที่ได้รับความนิยมในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือ การเขียนภาพบนผ้าไหม ซึ่งจะถูกวาดเกี่ยวกับเรื่องเล่าในตำราของขงจื้อ พระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ ส่วนในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นมักจะวาดภาพเป็นภาพมนุษย์กับธรรมชาติ ทิวทัศน์ ดอกไม้อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับบทกวีนิพนธ์ด้วย

ด้านประติมากรรม หรืองานปั้นต่าง ๆ ย้อนกลับไปสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ทำจากดินสีแดง มีลวดลายเป็นรูปเรขาคณิต และภาชนะสำริดที่มีลักษณะเป็นหม้อ 3 ขา ซึ่งในสมัยราชวงศ์ถังได้พัฒนามาเป็นเครื่องเคลือบดินเผา 3 สี คือ เหลือง น้ำเงิน เขียว และสีเขียวไข่กา พัฒนาการของเครื่องเคลือบนั้นก้าวไกลจนกลายเป็นสินค้าส่งออกในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นเครื่องลายครามและลายสีแดง ต่อเนื่องมาจนสมัยราชวงศ์ชิง จะนิยมสีสันที่สดใส เช่นชมพู เขียว แดง เป็นต้น

ต่อมาสมัยปลายราชวงศ์โจวถึงราชวงศ์ฉินมีการปั้นหุ่นดินเผาเป็นรูปทหารซึ่งมีการแสดงอารมณ์ออกมาทางใบหน้า ขนาดเท่าคนจริง ในสุสานของจักรพพรรดิจิ๋นซีที่เมืองซีอาน นอกจากนั้นชาวจีนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับหยก จึงมีการสร้างประติมากรรมจากหยกขึ้นในสมัยราชวงศ์ชาง ชาวจีนเชื่อว่าหยกทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความสงบสุข ความรอบรู้ และความกล้าหาญ

Bread-and-Cheese Marriage

Written by akiautumn on May 29th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

พบกันอีกครั้งกับบทความภาษาอังกฤษครับ ในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับ Bread หรือ ขนมปังกันไปบ้างแล้ว และในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับขนมปังครับ แต่ในครั้งนี้เจ้าขนมปังกลับไม่ได้มาเพียงแค่อย่างเดียวแต่พาคู่หูมาด้วยครับ

คำว่า bread-and-cheese marriage นั้นเมื่อมองตามตรงแล้วจะได้ความหมายว่า การแต่งงานของขนมปังและเนย แต่…แล้วมันคืออะไรกันล่ะ? เอาขนมปังกับเนยมาแต่งงานกันเพื่ออะไร?

สำหรับความหมายที่แท้จริงของ bread-and-cheese marriage นี้ คือ การสมรสกับคนที่มียากจน เมื่อมาถึงตรงนี้ทำไมถึงยากจนล่ะ ในเมื่อบทความที่ผ่านมานั้นกล่าวว่าขนมปังมีความหมายว่า ‘เงิน’ ด้วยนี้นา ทว่าในที่นี้ทางเจ้าของภาษาเขาเปรียบเทียบไว้ว่า bread-and-cheese marriage เป็นการสมรสของคนสองคนที่เกิดจากความรักที่มีแค่ขนมปังกับเนยก็สามารถอยู่ได้แล้ว ซึ่งอาจจะตกลงปลงใจกันแล้วว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ว่าจะลำบากขนาดไหน

Emily prefers to enter into a bread-and-cheese marriage* rather than to marry a man whom she doesn’t love.

-เอมิลี่พอใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ยากจนมากกว่าแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รัก

*หมายเหตุ bread-and-cheese marriage ใช้เฉพาะกับผู้ชายที่ยากจนเท่านั้น โดยทั่วไปหากเป็นการแต่งงานกับผู้ที่มีฐานะหรือตำแหน่งต่ำกว่าเราจะใช้คำว่า marry beneath oneself ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่น Susan married beneath her.

ทั้งนี้หากชายยากจนผู้เป็นที่รักนั้นเป็นคน อุตสาหะ ขยันทำงาน เก็บออมเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นก็ดีไป แต่หากเป็นคน eat the bread of idleness ล่ะ ยังจะอยากแต่งด้วยอยู่ไหม? หลายๆ คนก็คงส่ายหัวไม่เอาแน่นอน มาถึงตรงนี้ eat the bread of idleness คืออะไรล่ะ? กินขนมปังแห่งความเกียจคร้านงั้นหรือ? ความหมายของคำว่า eat the bread of idleness นั้นคือ อยู่เฉยๆ ไม่ทำการทำงานอะไรเลย นั่นเอง

Emily:I prefer to enter into a bread-and-cheese marriage rather than to marry a man whom I don’t love.

เอมิลี่: ฉันพอใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ยากจนมากกว่าแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รัก

Anna: Well, will you marry him if he eats the bread of idleness?

อันนา: เอิ่ม…แล้วเธอยังอยากจะแต่งกับเขาคนนั้นอยู่ไหม ถ้าเขาเป็นคนเกียจคร้านล่ะ?

Emily: Absolutely not!

เอมิลี่: ไม่แน่นอนจ้ะ

อย่างไรก็ดีคำว่า bread-and-cheese marriage นั้น ตรง bread-and-cheese นั้นอาจจะมีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) หรือไม่มีก็ได้ครับแต่ที่นิยมมีเครื่องหมายยัติภังค์เพื่อแสดงว่าทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ที่มาขยายคำว่า marriage ครับ

     ตามที่เคยกล่าวไว้ว่าภาษาเกิดมาจากการนำสิ่งรอบตัวหรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้จนทำให้เกิดเป็นคำใหม่ๆ มากมายดังนั้นเราก็อย่าได้หยุดเรียนรู้นะครับ มิฉะนั้นจะตามกระแสภาษาไม่ทันนะเออ

Reference: เปิดฟ้าภาษาโลก

There is no happiness without alloy

Written by akiautumn on May 12th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ idiom กันครับ สำหรับสำนวนที่จะนำเสนอวันนี้คือ ‘There is no happiness without alloy’ มาถึงตอนนี้หลายๆ คนต้องสงสัยแล้วว่า ‘alloy’ คืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับสำนวนนี้ด้วย

Alloy หากว่าเป็นคำนาม (noun) จะมีความหมายว่า โลหะผสม หรือ สิ่งเจือปน และหากทำหน้าที่เป็น กริยา (verb) จะมีความหมายว่า ผสมโลหะ หรือ เจือปน เช่น

This box is an alloy of silver and nickel.

-กล่องใบนี้เป็นโลหะผสมระหว่างเงินและนิเกิ้ล

มาถึงตรงนี้แล้ว เอ….สำนวน ‘There is no happiness without alloy’ จะแปลว่าอย่างไรดีล่ะ? ถ้าเราให้ความหมายแบบตรงๆ ตัวเลยก็คือ จะไม่มีความสุขที่ปราศจากโลหะผสม เริ่มสงสัยกันใหญ่แล้วใช่ไหมครับแล้วความสุขเกี่ยวอะไรกับโลหะผสมด้วย สำหรับ ‘alloy’ ในที่นี้นั้นไม่ได้แปลว่าโลหะผสมนะครับแต่จะหมายถึง ‘ความทุกข์’ เพราะเจ้าของภาษาเห็นว่าการที่เรามีสิ่งมากมายมาผสมปนเปในเวลาเดียวๆ กันนั้นย่อมทำให้เราเป็นทุกข์ดังนั้น ‘There is no happiness without alloy’ จึงมีความหมายว่า ไม่มีความสุขใดปราศจากความทุกข์ นั้นเองครับ

Don’t give up! You have to be more enduring in your life. There is no happiness withoutalloy. Keep fighting. I’m sure you will have a good life.

-อย่าเพิ่งยอมแพ้สิ คุณต้องมีความอดทนให้มากกว่านี้ในการมีชีวิต ไม่มีความสุขใดปราศจากความทุกข์หรอกนะ จงสู้ต่อไป ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่ๆ

จากที่เห็นนั้นแสดงให้เห็นว่าสำนวนภาษาอังกฤษนั้นมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันมากมาย และอย่างหลุดความหมายไปจากความหมายดั้งเดิมของคำนั้นๆ ดังนั้นเราควรจะศึกษาสำนวนให้คุ้นเคยเพื่อจะได้ไม่สับสนครับ

The Choice of the Bunch

Written by akiautumn on May 10th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

พบกับบทความภาษาอังกฤษกันอีกครั้งครับ ในครั้งนี้เราจะมารู้จักกับคำว่า ‘the choice of the bunch’ แน่นอนว่าหลายๆ คนย่อมไม่เคยเห็นคำนี้แน่นอน ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวลีนี้มีความหมายว่าอย่างไร

Bunch หมายถึง เป็นพวง เช่น a bunch of keys หรือ พวงกุญแจ ทั้งนี้อาจจะให้ความหมายว่า เป็นพวก หรือ เป็นกลุ่ม ก็ได้ เช่น

I got a bunch of flowers from audience when I was on stage yesterday.

-ฉันได้รับพวงดอกไม้จากผู้ชมตอนที่ฉันอยู่บนเวทีเมื่อวานนี้

I don’t think that Chinese bunch would listen to me.

-ฉันไม่คิดว่าคนจีนพวกนั้นจะสนใจฟังคำพูดของฉัน

The choice ในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึงตัวเลือกโดยตรงแต่กลับหมายถึง ‘หัวกะทิ’หรือพูดง่ายๆ ก็คือ คนที่เราได้เลือกไว้แล้วครับ ดังนั้นวลีที่ว่า ‘the choice of the bunch’ จึงหมายถึง คนที่ดีที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดนั้นเองครับ เช่น

Karen is the choice of the bunch. She can perform the greatest competency of all.

-คาเรนจัดว่าเป็นหัวกะทิทีเดียว เธอสามารถแสดงความสามารถได้สูงสุดในบรรดาคนทั้งหมด

Among the applicants, David is the choice of the bunch.

-ในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด เดวิดจัดว่าเป็นหัวกะทิเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดีผู้อ่านก็อย่าลืมทบทวนคำเหล่านี้ให้มากนะครับเพราะบางทีอาจจะสร้างความสับสนได้มิใช่น้อยเลย แต่หากว่าใช้จนชินแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ

Letters of Resignation

Written by akiautumn on May 8th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Letters of Resignation หรือ จดหมายลาออกในการเขียนจดหมายลาออกนั้นเราควรเขียนในลักษณะสุภาพ ไม่มีการแทรกอารมณ์เข้าไปในจดหมาย

ตัวอย่างจดหมายลาออก

 

Susan Brisket

123 Ratchadapisek Rd.

ChandakasemJatujak

Bangkok, 10900

098-098-0987

[email protected]

 

24 April 2015

 

Frolic Kyne

Product Manager

ABC Product Shipping

234 ngamwongwan Rd.

Nonthaburi, Thailand, 11000

 

Dear Ms. Kyne

 

I regret to inform you that I am resigning from my position as Product Design Assistant for the ABC Product Shipping. My last day of employment will be April 15, 2015.

I would like to thank all of you for the opportunities that you have provided me during the last several years. I have enjoyed my position with the company.

 

Sincerely,

Susan Brisket

จากตัวอย่างจะเห็นว่าจดหมายลาออกนั้นจะใช้ถ้อยคำที่สุภาพและจะแสดงทัศนะคติที่ดีต่อบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราในเวลาเราต้องการใบยื่นใบสมัครที่ไหนและต้องการจะขอหนังสือรับรองหรือหาผู้อ้างอิง

Letters of Recommendation

Written by akiautumn on May 6th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Lettersof Recommendation คือ จดหมายแนะนำใช้เพื่อบอกถึงลักษณะนิสัย จรรยาบรรณการทำงาน ความซื่อสัตย์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ผู้ที่อยู่ในระดับหัวหน้างาน ผู้อาวุโส หรือคณะกรรมการได้พิจารณา ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ หรืออาวุโสกว่านั้นผ่านประสบการณ์มามากพอสมควรจึงสามารถมองเห็นรายละเอียดของจุดแข็งบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไปได้ ทั้งนี้ผู้ที่เราสามารถจะขอจดหมายแนะนำได้นั้น คือ อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ประจำรายวิชา, โค้ชและนายจ้าง

 

ตัวอย่างจดหมายแนะนำ

 

Ms. Sally Mia

Creative Director

ABC Advertisement

456 Ratchadapisek Rd.

ChankasemJatujak

Bangkok, Thailand 10900

 

April 18, 2015

 

Danny Smith

Product Director

764 Ladprao Rd.

Chlong-Chan Bangkapi

Bangkok, Thailand 10240

 

 

Dear Mr. Smith,

 

I am pleased to recommend Christina Hilson for the position of product design. Christina has a good performance in creative design, so I have learned a great deal about her and her abilities, and I know she would do well if given the opportunity to advance her skills. Christina performs excellent achievements on her tasks. Her skill of the creative thinking convinced me to ask her to become a leader of the group.

 

During the years I’ve known her, Christina has worked to greatly improve her own confidence in her abilities. Due to her knowledge and great aptitude for working, She would be an excellent candidate for the position of product design. Christina will grant you a great satisfaction and I have no doubts that her abilities and determination will continue to grow.

 

Sincerely,

Sally Mia

Creative Director

 

เห็นอย่างนี้การขอจดหมายแนะนำนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย และยังเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสมัครเลยเพราะเรานั้นไม่ได้เป็นผู้เขียนอีกทั้งยังมีความคิดเห็นของหัวหน้างานเพื่อช่วยในการพิจารณาอีกด้วย

Cover Letters

Written by akiautumn on May 4th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Cover Lettersหรือ จดหมายสมัครงานโดยจะนำมาใช้ควบคู่กับ Resume เพื่อบ่งบอกความต้องการที่ชัดเจนของผู้สมัคร จึงอาจเรียกได้ว่า Cover Letters เป็นการเสริมจุดเด่นให้เหนือคู่แข่งที่สมัครตำแหน่งเดียวกัน และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนอกจากนี้ในจดหมายแนะนำตัว Cover Letters อาจระบุวัน เวลา หรือวิธีการที่ผู้สมัครจะติดต่อกลับไปยังบริษัท เพื่อติดตามผลของจดหมายสมัครงาน และติดต่อขอนัดสัมภาษณ์

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน

 

Karen Manuel

 

123 ngamwongwan Rd.

Bangkhen, Muang

Nonthaburi11000

 

Cell: 0816244444

Work: 0258345455

[email protected]

 

 

Mr. Greg Bastrol, Financial Analysis Advisor                                    23 April 2015

ABC company,

50Ratchadapisek Rd.

Bangkok 10900

 

Dear Mr. Greg

 

Please accept the letter and resume as my interest in your Financial Analysis position recently posted on the ABC website. With successful career experience encompassing many of financial aspects that you describe, I believe I have much to offer you and ABC company in thiscapacity.

 

Your posting asks for skills in financial knowledge to followprocesses and work effectively as part of a team while maintaining a positive attitude. In addition, I offer you excellent computer skills utilizing Excel for many administrative functions. Here are a fewadditional qualifications that might be of particular interest in your search for the ideal candidate forthis position:

 

·         Account Management – in my position as accountant manager, I have complete oversight of the entire budget. Under my tenure, the department has not had to request additionalfunding from the district.

·         Staff Management – currently oversee a coaching staff of 23 and effectively organize andmanage team of volunteers for myriad of large and small events, focusing everyone on acommon goal with much success.

 

Feel free to contact me at your convenience to answerany questions you may have or to set up a convenient time to meet. Thank you for your time andconsideration. I look forward to speaking with you.

Sincerely,

Karen Manuel

 

 

อย่าลืมว่า Cover Letters เป็นใบเบิกทางที่ดีในการสมัครงาน ดังนั้นผู้สมัครจึงควรใช้ความรู้สึกเขียน และสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้น เพราะ Cover Letters อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้เข้ามานั่งในห้องสัมภาษณ์งานก็เป็นได้

 

Acknowledgement Letters

Written by akiautumn on May 2nd, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Acknowledgement Letters คือ จดหมายตอบรับซึ่งจะเป็นการตอบกลับไปยังบุคคลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจดหมายของเขา และยังใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญและความมั่นใจของลูกค้า จดหมายฉบับนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงความขอบคุณของคุณต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยคุณสามารถใช้จดหมายฉบับนี้ที่จะรับรู้ถึงความสำเร็จและความสำเร็จของลูกค้าของคุณหรือผู้จำหน่ายของคุณหรือคนงานของคุณอีกด้วย

 

ตัวอย่างจดหมายตอบรับ

 

Kenedy Simpson

Sale Manager

123 World-Class Coffee Supplier

123 Ladprao Rd.

Chlong-Chan Bangkapi

Bangkok, Thailand 10240

 

18 April, 2015

 

Frolic Redwoods

432 Ratchadapisek Rd.

ChankasemJatujak

Bangkok, Thailand 10900

 

Dear Ms. Frolic

We have received your letter regarding the success of your coffee shop. We are pleased to help you with the delivery of high-quality coffee bean. Rest assured that the proper steps are being taken with regards to the processing of the success.

 

Thank you for the time you have spent to send us this letter.

 

Sincerely,

Kenedy Simpson

 

 

หากเราหมั่นพัฒนาและศึกษารูปแบบของการเขียนจดหมายตอบรับอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังทำให้จดหมายของเราดูน่าอ่านและประทับใจมากขึ้นไปอีก