Posts Tagged ‘รับแปลภาษาอังกฤษ’

Silent as blowing a pestle!?

Written by akiautumn on November 5th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

พบกันอีกครั้งกับบทความภาษาอังกฤษครับ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงวลีที่เราคุ้นเคยกันในภาษาไทยกันเป็นอย่างดีครับ คำว่า ‘เงียบราวกับเป่าสาก’ ครับ เอาล่ะสิ ทุกๆ คนรู้จักนี้ดีและรู้ว่าคำนี้หมายถึง เงียบกริบ เงียบจนไม่มีเสียงใดๆ เลย เหมือนกำลังเป่าสากที่ไม่ทำให้เกิดเสียงใดๆ ทว่ารู้ไหมว่าในภาษาอังกฤษก็มีเงียบราวกับเป่าสากเช่นกันครับ เรามาดูกันถ้าแปลทีละตัวตามภาษาไทยล่ะก็คำว่า ‘เงียบราวกับเป่าสาก’ จะได้ดังนี้

 

เงียบ

v

v

SilentหรือQuiet

ราวกับ

v

v

AsหรือLike

เป่า

v

v

Blowing

สาก

v

v

A pestle

 

 

ดังนั้นเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันจะได้ Silent as blowing a pestle หรือ Quiet like blowing a pestle ครับ แต่เอ๊ะ มันดูแปลกอยู่นะ แน่ล่ะครับถ้าใช้วลีนี้กับเจ้าของภาษาเข้าล่ะก็มีหวังงงกันเป็นไก่ตาแตกแน่ครับ เพราะในภาษาอังกฤษนั้นวลีที่บอกถึงความสงัดนั้นก็คือ ‘as silent as a grave’ หรือ เงียบราวกับหลุมฝังศพ ในภาษาไทยนั้นเองครับ เช่น

When the teacher comes into the class room, everything is as silent as a grave like nothing happens.

-เมื่ออาจารย์เดินเข้ามาในห้องเรียน ทุกอย่างนั้นเงียบราวกับเป่าสากอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นล่ะ

ในภาษาอังกฤษที่ใช้ หลุมศพ หรือ grave ในการเปรียบกับความเงียบนั้นเพราะว่าแน่นอนครับว่าหลุมศพจะต้องเงียบกริบจนขนาดได้ยินเสียงแมลงบินเลยทีเดียว

ทั้งนี้ยังการนำคำว่า grave ไปใช้ในวลีอื่นๆ อีก อาทิ ‘walk on one’s grave’ หรือ เดินบนหลุมศพ แต่เอ๊ะ มันมีความว่าอย่างไรกันแน่นะ สำหรับความหมายของวลีนี้จะใช้ในเวลาที่เราสำลักหรือจาม เราก็มักจะทักกันว่า มีใครบ่นถึง มีใครพูดถึงครับ

อย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษนั้นคำที่เห็นอาจจะไม่ได้มีความหมายตามที่เป็นเกิดนำไปใช้ผิดช่วงเวลาขึ้นมาอาจจะพากันงง และไม่เข้าใช้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารกันได้ง่ายๆ นะครับ หมั่นฝึกฝนทบทวนอยู่เสมอก็หายห่วงแล้วครับ

Canและ Could

Written by akiautumn on November 1st, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความน่ารู้ทางภาษาอังกฤษครับ ในครั้งนี้เราจะมาดูวิธีใช้ ‘can’ และ ‘could’ กันครับว่าจะสามารถนำไปใช้อย่างไร? จะมีวิธีใช้แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างที่ทกๆ คนทราบกันดีว่า ‘can’ และ ‘could’ นั้น มีความหมายว่า สามารถ ซึ่งจะต่างกันคือเป็นรูปปัจจุบัน (can) และ รูปอดีต (could) โดยจะมีวิธีการนำไปใช้ที่เหมือนกัน ดังนี้

จะใช้ ‘can’และ ‘could’ ในเรื่องของความสามารถ (ability) เช่น

Cathy canplay (ability) football very well like a boy does.

-เคธี่สามารถเล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมเหมือนเด็กผู้ชาย

Cynthia couldremember(ability)all vocabularies in the text book when she was 10.

-ซินเทียสามารถจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในแบบเรียนได้ตอนเธออายุสิบขวบ

 

ใช้ ‘can’ และ ‘could’ ในการขออนุญาต (permission) เช่น

Can I walk this way?

-ฉันไปทางนี้ได้ไหม?

CouldI try this shirt on?

-ฉันลองเสื้อตัวนี้ได้ไหม?

 

ใช้ ‘can’ และ ‘could’ในการขอร้อง (request) เช่น

Can you spell your name, please?

-คุณช่วยสะกดชื่อคุณหน่อยได้ไหม?

Could you please turn the radio down?

-คุณช่วยเบาเสียงวิทยุลงหน่อยได้ไหม?

*ในการ ขออนุญาต (permission) และ ขอร้อง (request) นั้น จะนิยมใช้ ‘could’ เพราะจะทำให้ดูสุภาพกว่าการใช้ ‘can’ มาก

 

ใช้ ‘can’ และ ‘could’ ในการเสนอตัวช่วยเหลือ (offer) เช่น

What can I do for you?

-ฉันจะสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหม?

 

ใช้ ‘can’ และ ‘could’ ในการพูดถึงความเป็นไปได้และคาดคะเนในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น (possibility and probability)

The road can be dangerous during raining.

-การใช้ถนนจะเป็นอันตรายในขณะฝนตก

*โดยปกติจะนิยมใช้ ‘can’ กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้

 

ทั้งนี้ในรูป ประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถาม เราสามารถใช้ ‘can’ และ ‘could’ ได้เลย

โดยในรูปปฏิเสธจะเติม ‘not’ หลัง ‘can’ และ ‘could’ ได้ทันที เช่น

I cannot make it in time.

หรือ

I can’t make it in time.

-ฉันไม่สามารถทำมันได้ทันเวลา

*cannot ต้องเขียนติดกันเสมอ

และ

ในรูปประโยคคำถามเราสามารถนำ ‘can’ และ ‘could’ มาว่างไว้หน้าประโยคได้เลย เช่น

Could you please do me favor?

-คุณช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหม?

สำหรับ Wh-question เราสามารถนำ ‘can’ และ ‘could’ วางไว้หลัง question word ได้เลย เช่น

Whatcan you do for me?

-คุณจะทำอะไรให้ฉันได้บ้าง?

 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ‘can’ และ ‘could’ นั้นมีวิธีใช้ที่คล้ายกันจะต่างกันก็เพียงเล็กน้อย แต่สามารถนำไปใช้แทนกันได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบางกรณีนั้น อาทิ ความเป็นไปได้นั้นจะใช้ ‘can’ เสียมากกว่า อย่างไรก็ดีหมั่นทบทวนวิธีการใช้เหล่านี้รับรองว่าจะเป็นเรื่องง่ายไปเลยทีเดียว

Infinitive และ Gerund

Written by akiautumn on September 11th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

ในบทความก่อนนี้เราได้พูดถึงกริยาที่ตามด้วย infinitive และ gerund ครับ ซึ่งจะเห็นว่ามีเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน และในบทความครั้งนี้เราจะมาดูคำที่สามารถตามได้ด้วย infinitive และ gerund ครับ

 

Verb with infinitive และ gerund สำหรับคำเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 วิธี แต่จะทำให้ความหมายหรือใจความของประโยคนั้นแตกต่างกันนะครับ

try

to + v-infinitive

+ v-ing

พยายามทำอะไรอย่างหนึ่ง

พยายามลงมือทำอะไรใหม่ๆ

Susan tries to write an article for a magazine.

ซูซานพยายามที่จะเขียนบทความสำหรับนิตยสาร

Susan tries writing an article for a magazine.

ซูซานลองเขียนบทความสำหรับนิตยสาร

 

stop

to + v-infinitive

+ v-ing

หยุดการกระทำหนึ่งเพื่อที่จะทำอย่างอื่น

หยุดการกระทำนั้น

They stopped to work for a break.

พวกเขาหยุดทำงานเพื่อไปเบรก

They stopped working after hearing the alarm.

พวกเขาหยุดทำงานหลังจากได้ยินเสียงกริ่ง

forget

to + v-infinitive

+ v-ing

ลืมในสิ่งที่จะทำ

ลืมว่าทำสิ่งนั้นไปแล้ว

I forget to bring my textbook.

ฉันลืมไปว่าต้องเอาหนังสือเรียนมาด้วย

I forget bringing my textbook.

ฉันลืมไปว่าฉันเอาหนังสือเรียนมาด้วย

remember

to + v-infinitive

+ v-ing

จำได้ว่าจะทำอะไร

จำได้ว่าทำสิ่งนั้นไปแล้ว

I remember to bring my textbook.

ฉันจำได้ว่าต้องเอาหนังสือเรียนมาด้วย

I remember bringing my textbook.

ฉันจำได้ว่าฉันเอาหนังสือเรียนมาด้วย

 

นอกจากจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในการใช้คำกริยาซ้อนกันในประโยคเดียวถึง 2 วิธีซึ่งจะใช้สลับกันไม่ได้ แต่ก็มีคำบางคำที่สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีเพียงแต่ความหมายและใจความของประโยคก็จะแตกต่างกันด้วยครับ อย่างไรก็ดีพยายามศึกษาและจดจำข้อแตกต่างไว้ก็ไม่เป็นปัญหาในการใช้แล้วครับ

 

 

แปลอังกฤษ – บริการรับแปลภาษาอังกฤษ

Written by admin on February 24th, 2009. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต

หากท่านกำลังมองหาบริการแปลภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้เป็นบทความที่ท่านควรอ่านอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายุ่งยากในภายหลัง

สิ่งที่ควรตระหนักในการหานักแปลภาษาอังกฤษ – ไทย

แม้นักแปลภาษาอังกฤษ-ไทย อาจดูเหมือนหาได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามระดับความสามารถของนักแปลแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน สำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง โดยเฉพาะงานที่ใช้สำหรับธุรกิจ ควรเลือกนักแปลที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง อาจเป็นนักแปลเจ้าของภาษาโดยตรง หรือ นักแปลไทยที่มีทักษะในภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทไว้

การคัดเลือกนักแปลภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ของ Modern Publishing

Modern Publishing ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ประสบการณ์ที่ยาวนานสอนให้เรารู้ว่าต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการเฟ้นหานักแปลภาษาอังกฤษที่มีความสามารถอย่างแท้จริง ในงานที่ต้องการคุณภาพสูง เราจะให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญคนที่สองทำการตรวจปรุ๊ฟ และเกลาภาษาอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้สำหรับงานแปลภาษาอังกฤษ-ไทย Modern Publishing ยังแบ่งนักแปลออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ ทีมแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ทั้งนี้เนื่องจากนักแปลแต่ละคนจะมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในภาษาที่แตกต่างกัน

งานแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

ทีมนักแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ มีทั้งชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เคยใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลานานจนสามารถมั่นใจได้ว่าสามาถเข้าใจต้นฉบับภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ และชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ถนัดในการแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษมากกว่า แปลจากอังกฤษเป็นไทย ซึ่งลูกค้าสามารถวางใจได้ในคุณภาพอย่างแน่นอน

งานแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

Modern Publishing ใช้ทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ เพื่อรองรับงานที่ต้องการความรู้เฉพาะที่แตกตางกันไป สำหรับงานที่ต้องการความสละสลวยของภาษาเป็นพิเศษ เช่น งานแปลเว็บไซต์ สคริปโฆษณา หรือ งานแปลหนังสือ บริษัทมีทีมนักแปลที่จบด้านอักษรศาสตร์โดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทยโดยเฉพาะ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ภาษาที่ใช้จะกระชับ อ่านง่าย สวยงาม และถูกหลักภาษาอย่างแน่นอน

เหตุผลในการเลือกใช้บริการแปลภาษาอังกฤษของ Modern Publishing : คุณภาพ ราคา และ เวลา

คุณภาพ – Modern Publishing ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง นักแปลของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงที่อยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานาน เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

ราคา – เราให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเที่ยบกับคุณภาพงานที่ได้รับ

เวลา – เวลาเป็นสิ่งมีค่า โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วน Modern Publishing พร้อมช่วยท่านเสมอ

ตัวอย่างผลงานแปลภาษาอังกฤษของ Modern Publishing

ตัวอย่างงานแปลภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคืองานแปลที่ทำให้กับเว็บไซต์ด้านการรับจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่ง โดยแปลบทความเกี่ยวกับแหล่งที่พักแนะนำต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมดแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา (ชาวอังกฤษ) ลูกค้าสามารถชมตัวอย่างดังที่แสดงด้านล่างนี้

แปลภาษาอังกฤษ: บทความ Adelphi Suite Hotel Editor’s Review & Visit

เนื้อหาแนะนำที่พัก โรงแรม Adelphi Suite Hotel (ยกเว้นส่วนที่อยู่นในตาราง Pros & Cons)
ดูตัวอย่างที่ Adelphi Suite Hotel Editor’s Review & Visit

แปลภาษาอังกฤษ: บทความ FuramaXclusive Sukhumvit Hotel Editor’s Review & Visit

เนื้อหาแนะนำที่พัก โรงแรม FuramaXclusive Sukhumvit (ยกเว้นส่วนที่อยู่นในตาราง Pros & Cons)
ดูตัวอย่างที่ FuramaXclusive Sukhumvit Hotel Editor’s Review & Visit

แปลภาษาอังกฤษ: บทความ Where to stay in Phuket

เนื้อหาแนะนำแหล่งที่พักในจังหวัดภูเก็ต
ดูตัวอย่างที่ Where to stay in Phuket

แปลภาษาอังกฤษ: บทความ Where to stay in Koh Samui

เนื้อหาแนะนำแหล่งที่พักบนเกาะสมุย
ดูตัวอย่างที่ Where to stay in Koh Samui

นอกจากนี้แล้วยังมีผลงานแปลอื่นๆ มากมาย คลิกเพื่อดูผลงานอื่นๆเพิ่มเติม

Modern Publishing ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

นอกจากการแปลระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้ว เรายังมีนักแปลที่มีความสามารถในการแปลระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อาหรับ ทั้งนี้เราไม่สามารถแสดงทุกคู่ภาษาบนหน้าเว็บนี้ได้ เนื่องจากจะเปลืองเนื้อที่มาก โปรดโทรติดต่อเรา ไม่ว่าท่านต้องการแปลคู่ภาษาใดก็ตาม เราสามารถจัดหานักแปลที่มีคุณภาพให้ท่านได้หมด

แปล อังกฤษ ไทย

 • แปลภาษาไทย เป็น อังกฤษ
 • แปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

แปล อังกฤษ ญี่ปุ่น

 • แปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ
 • แปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาญี่ปุ่น

แปล อังกฤษ เกาหลี

 • แปลภาษาเกาหลี เป็น ภาษาอังกฤษ
 • แปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเกาหลี

แปล อังกฤษ จีน

 • แปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาจีน
 • แปลภาษาจีน เป็น ภาษาอังกฤษ