Posts Tagged ‘ยุโรป’

เต่าทอง เครื่องรางนำโชคของชาวยุโรป

Written by jintana on October 31st, 2013. Posted in บทความ


ชาวยุโรปในยุคกลางนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับแมลงเต่าทองตัวเมียว่าเป็นเครื่องบอกความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต รวมถึงเป็นสิ่งนำโชคด้านความสมปรารถนา หรือบางครั้งยังใช้เสี่ยงทำนายได้อีกด้วย

ย้อนกลับไปสมัยยุคกลางชาวไร่ชาวนาของยุโรปนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชมากมาย หมดหนทางแก้ไขจึงสวดอ้อนวอนต่อพระมารี จนกระทั่งท่านได้ประทานแมลงเต่าทองตัวน้อย ๆ มามากมายเพื่อกำจัดศัตรูพืช หลังจากนั้นชาวยุโรปเลยตั้งชื่อแมลงตัวนี้ว่า Ladybug ซึ่งคล่องจองกับเวลาเอ่ยพระนามของพระแม่มารีว่า Our Lady ต่อจากนั้นเต่าทองก็ถูกยกให้เป็นสัตว์นำโชค

ต่อมาในปี 1880 ความเชื่อนี้ได้ถูกพิสูจน์อีกครั้งจากชาวไร่ส้มคนหนึ่งที่ประสบปัญหาศัตรูพืชอย่างหนัก ชาวไร่คนนี้เลยซื้อเต่าทองมาจำนวน 1,000 ตัว ปล่อยลงในสวนส้ม ผลปรากฏว่า เจ้าแมลงปีกแข็งลายจุดนี้ช่วยกำจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ทำให้สวนส้มกลับมาฟื้นฟูผลิตผลได้อีกครั้ง นอกจากนั้นแมลงเต่าทองยังช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากผลผลิตขาดตลาด คิดเป็นมูลค่าเป็นพันล้านอีกด้วย

ความเชื่อเรื่องแมลงเต่าทองนั้นถูกสืบทอดเรื่อยมา บ้างเชื่อกันว่า หากพบเห็นแมลงเต่าทองบินเข้าสวนห้ามฆ่ามันเด็ดขาด เพราะอาจทำให้คุณโชคร้าย หรือบางครั้งยังทำนายความสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม คือ

– ถ้ามีจุดสีดำน้อยกว่า 7 จุด พืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์
– ถ้ามีจุดสีดำมากกว่า 7 จุด จะหมายถึงความแห้งแล้ง

นอกจากนี้จุดบนตัวเต่าทอง ยังทำนายถึงเดือนที่คุณโชคดีอีกด้วย เช่น พบเต่าทองที่มี 5 จุด คุณอาจจะโชคดีในเดือน พฤษภาคม เป็นต้น สำหรับหญิงที่แต่งงานแล้วหากมีแมลงเต่าทองบินมาเกาะที่ตัว ทายว่าจะบอกถึงจำนวนลูก ๆ ของเธอจากจุดสีดำบนตัวเต่าทอง แต่หากหญิงคนนั้นยังไม่ได้แต่งงานก็จะเชื่อว่า เธอจะได้แต่งในเร็ววัน

 

ดินแดนแห่งความฝัน

Written by blogger on June 11th, 2013. Posted in บทความ

ประเทศฝรั่งเศส เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยเรามาอย่างยาวนาน และ ประเทศฝรั่งเศสเองก็มีความน่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีศิลปินหรือจิตรกร ดัง ๆ มากมาย เป็นแหล่งความล้ำสมัยในเรื่องของแฟชั่น ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนในอีกด้วย

ชาวฝรั่งเศสนั้นสืบเชื้อสายมาจากพวกโกลในศตวรรษที่ 1จากนั้นตกมาอยู่ใต้การปกครองของพวกแฟรงก์ (ชื่อประเทศ Franceมาจากคำว่าแฟรงก์เช่นกัน) ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ที่มีบันทึกว่าเริ่มในศตวรรษที่ 5เมื่อพระเจ้าชาร์เลอมาญตั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ใน ค.ศ. 843 ก็มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนี ราชสำนักฝรั่งเศสขึ้นสู่จุดสูงสุดในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งในยุคนี้ฝรั่งเศสได้เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรป และมีอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อยุโรปเป็นอย่างมากฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกษัตริย์จนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1792 จึงเปลี่ยนมาใช้ระบอบสาธารณรัฐ หลังจากนั้นนโปเลียน โบนาปาร์ตได้ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิและรุกรานประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป เมื่อ นโปเลียนพ่ายแพ้ ฝรั่งเศสจึงกลับมาใช้ระบบสาธารณรัฐอีกครั้ง เรียกว่ายุคสาธารณรัฐที่สองแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลุยส์ นโปเลียน หลานลุงของนโปเลียนได้ยึดประเทศและตั้งจักรวรรดิที่สองอีกครั้ง และ ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง ทศวรรษที่ 60 ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม จักรวรรดิฝรั่งเศสมีพื้นที่ใหญ่มาก โดยช่วงที่ใหญ่ที่สุดคือช่วงยุคทศวรรษที่ 20 ถึง 30 ซึ่งมีกว่า 12,898,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นจักรวรรดิอันดับสองของโลก รองมาจากจักรวรรดิอังกฤษ ฝรั่งเศสได้รับความบอบช้ำอย่างหนักจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง ปัจจุบันใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบที่มีทั้งประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี (เรียกยุคสาธารณรัฐที่ห้า) ทศวรรษที่ผ่านมาฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นผู้นำของการรวมตัวตั้งประชาคมยุโรป ซึ่งพัฒนามาเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบัน

จากประวัติศาสตร์คร่าว ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงที่มาของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในแต่ละยุดนั้นมีรายละเอียดต่างๆ และมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย มีช่วงที่รุ่งเรือง มีช่วงที่ตกต่ำ แต่ทั้งหมดก็เป็นรากฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ มากมายและบางสิ่งก็ยังดำรงคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของพระราชวังแวร์ซายน์  หรือ พิพิธภัฑ์ลูฟ แหล่งเก็บโบราณวัตถุที่มีคุณค่ามากมายจากหลายๆแห่งรวมถึง ผลงานภาพเขียนอันลือชื่อของจิตรกรชาวฝรั่งเศสในยุคต่าง ๆ  นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบัน ประเทศฝรั่งเศสได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงการแฟชั่น และ ความงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีความน่าคนหาทั้งชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ ภาษา เป็นเมืองที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากไปสักครั้งในชีวิต

นอกจากเรื่องของแฟชั่นที่ทำให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว ภาษาของประเทศฝรั่งเศสก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เนื่องด้วยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสำเนียงที่ไพเราะ  ทำให้ในหลาย ๆ ประเทศได้มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรภาคบังคับและมีทั้งวิฃาหลักและวิชาเลือก จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแค่เพียงเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น หากคุณได้มีโอกาสเดินทางไปสักครั้งคุณจะพบว่าที่กล่าวว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” นั้นไม่เกินความจริงเลย