Posts Tagged ‘ตุ๊กตาอะกะเบโกะ’

ตุ๊กตาอะกะเบโกะ

Written by teeranun on April 8th, 2014. Posted in บทความ

ตุ๊กตาอะกะเบโกะ

อะกะเบโกะ (赤べこ) คือตุ๊กตาของเล่นตามแบบประเพณีดั้งเดิมที่นิยมทำขึ้นในเขตไอสุ (会津) ประเทศญี่ปุ่น มีวิธีการทำโดยการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกาวแล้วห่อกับชิ้นไม้ จากนั้นตกแต่ง ระบายสี และเคลือบด้วยแลคเกอร์จนออกมาเป็นรูปวัวสีแดง ทั้งนี้ ส่วนตัวกับส่วนหัวจะเป็นส่วนประกอบคนละส่วน เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือน หัวของวัวก็จะสั่นไปมา

ตำนานของไอสุกล่าวว่าแต่เดิมนั้น อะกะเบโกะเคยเป็นวัวที่มีชีวิตอยู่จริงๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นวัวที่ชักลากไม้เพื่อก่อสร้างวัดเอนโซจิ ที่มีภิกษุโทกุอิจิเป็นผู้ดูแลการสร้าง วัวนั้นได้มอบวิญญาณเพื่อแสดงถึงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า และกลายเป็นหินไป ทั้งนี้ ยังมีตำนานฉบับอื่นกล่าวว่ามีวัวตัวหนึ่งไม่ยอมออกจากวัดเอนโซจิที่สร้างเสร็จแล้ว และกลายเป็นรูปปั้นอยู่ในวัด ตุ๊กตาอะกะเบโกะจึงเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า

อย่างไรก็ตาม การสร้างตุ๊กตาอะกะเบโกะเริ่มขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยกาโม อุจิซาโตะ (蒲生 氏郷) เจ้าผู้ครองแคว้นไอสุในขณะนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดโรคฝีดาษระบาดไปทั่วญี่ปุ่น ชาวไอสุจึงให้เด็กๆพกตุ๊กตาอะกะเบโกะติดตัวเพราะเชื่อว่าจะทำให้เด็กไม่ติดโรค (เนื่องจากตุ๊กตาอะกะเบโกะมีสีแดง ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสีแดงคือสีที่ขับไล่โรคร้ายต่างๆได้) ความเชื่อนี้ได้สืบเนื่องจนมาถึงปัจจุบันในฐานะเครื่องรางที่สามารถขับไล่โรคร้าย และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของเขตไอสุอีกด้วย

ปัจจุบันผู้สืบทอดการทำตุ๊กตาอะกะเบโกะมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากเทคนิคและวิธีการทำจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และคนสมัยใหม่ไม่นิยมทำตุ๊กตาอะกะเบโกะเหมือนในอดีต แม้ว่าการทำตุ๊กตานี้ใช้เวลาเพียง 10 วันเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ทำตุ๊กตาอะกะเบโกะรุ่นใหม่ยังสอดแทรกฝีมือและคติความเชื่อใหม่ๆลงไปในงานด้วย