พยากรณ์ซากุระ 9 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 11th, 2015. Posted in บทความ

พยากรณ์ซากุระ

“ภาพจาก weathermap.jp”

ช่วงเวลาแห่งการชมซากุระใกล้เข้ามาถึงแล้ว เว็บไซต์ weathermap.jp ได้ทำการพยากรณ์การบานของดอกซากุระออกมาเป็นระยะ  Modern Publishing ในฐานะศูนย์แปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาญี่ปุ่น จึงขอเป็นสื่อกลางด้วยการแปลพยากรณ์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้าง

สำหรับการพยากรณ์ครั้งต่อๆไป ทาง Modern Publishing จะทำการแปลและนำเสนออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่

http://www.modernpublishing.co.th/tag/sakura2015

พยากรณ์การบานของดอกซากุระ ของ Weathermap.jp ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2015

ทั่วประเทศ: ซากุระในปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่  แต่ซากุระในเขตคิวชู จูโงกุ โฮกุริกุ และฮอกไกโด “จะมีแนวโน้มบานช้ากว่าปีก่อน” ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการบานที่ค่อนข้างเร็วอยู่

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชู มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหรือพอๆกับ ปีปกติทั่วไป คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงต่ำไปจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระตั้งแต่เขตคันโตจนถึงเขตคินกิน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

อนึ่ง มีความเป็นไปได้สูงว่า แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นบานจากจังหวัดโคจิเป็นต้นไป

 

ฮอกไกโด: ซากุระที่ฮอกไกโดในปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฮาโกดาเตะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองซับโปโร

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม คาดว่าหลังจากนี้จนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติ แต่สันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโตโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่คาดว่ายังจะน่าบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟูกุจิมะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองเซ็นได

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในแถบตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าจากนี้จนกระทั่งช่วง 10 วันแรกของเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะมีระดับพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แม้จะมีคลื่นความร้อนและเย็นเข้ามาก็ตาม  ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ซากุระน่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป

 

เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ หรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโตเกียว

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วขึ้นเล็กน้อย

 

เขตโทไก: ซากุระในเขตโทไกปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็ว ส่วนในเขตโฮกุริกุน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป ในเขตโทไกน่าจะมีซากุระบานเร็วพอๆ กับปีก่อนในหลายพื้นที่ ส่วนเขตโฮกุริกุคาดว่าน่าจะบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

หลังสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คาดว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในเขตโทไก ซากุระน่าจะบานค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นซากุระในเขตโทกุริกุจึงน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นมากกว่าปีปกติทั่วไป ซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ ปีปกติทั่วไป ซึ่งน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีก่อน หรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเหมือนปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป และอากาศจะกลับมาหนาวเย็นจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่คาดว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

คิวชู: ซากุระที่คิวชูในปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป แต่น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟุกุโอกะ-มิยาซากิก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป อากาศอาจกลับมาหนาวเย็นได้อีกจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีปกติปทั่วไป

Tags: , , , ,

 
shares