พยากรณ์ซากุระ 30 มีนาคม 2015

Written by blogger on April 1st, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ส่วนซากุระในเมืองโตเกียวก็บานเต็มที่แล้วเมื่อวันที่ 29 ซึ่งเป็นการบานเต็มที่ที่เร็วที่สุดในประเทศ  ณ วันที่ 30 ซากุระได้ทยอยบานไล่ไปจนถึงตอนเหนือของเขตคันโต และคาดว่าซากุระในเขตคิตาริกุและตอนใต้ของเขตโทโฮกุน่าจะบานในสัปดาห์นี้

ซากุระฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป ส่วนฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นก็บานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น และอุณหภูมิค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ทั่วประเทศมีอากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ช่วงเวลาชมซากุระจึงทยอยเกิดขึ้นไล่กันไปในแถบตะวันตกนับจากเขตคันโต  ซากุระในพื้นที่ส่วนใหญ่น่าจะยังคงบานอยู่จนถึงปลายสัปดาห์นี้ แต่ในเมืองโตเกียว ฟุกุโอกะ เขตโทโกที่ซากุระบานเต็มที่เร็ว ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้

คาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอากาศกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นซากุระทางตอนเหนือของญี่ปุ่นน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมถึงมีนาคมสูงกว่าปีปกติทั่วไปมาก และถึงแม้จะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว อากาศก็ไม่น่าจะกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก

Hokkaido

 

ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าซากุระทางตอนใต้น่าจะเริ่มต้นบานภายในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก แม้แต่ในเขตตอนใต้เอง ตาดอกซากุระก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงมากกว่าปีปกติทั่วไป แม้อากาศจะกลับมาหนาวเย็นอีกในเดือนมีนาคม แต่อุณหภูมิก็กลับมาสูงขึ้นอีก คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ซากุระจึงน่าจะบานเร็วขึ้นมาก

Northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป มีรายงานว่าซากุระบานที่เมืองโตกียวและโยโกฮาม่าเมื่อวันที่ 23  และซากุระทางตอนเหนือของเขตคันโตเองก็เริ่มบานภายในวันที่ 30 นี้ช่วงเวลาในการชมซากุระในแถบตอนใต้น่าจะเป็นราวๆ วันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ ส่วนทางตอนเหนือก็น่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จนถึงประมาณกลางสัปดาห์หน้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

อากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ราววันที่ 27 มีนาคม ซากุระบานเต็มที่ก่อนเป็นแห่งแรกของประเทศที่เมืองโตเกียวเมื่อวันที่ 29  อุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้นดอกซากุระจึงบานเต็มที่อย่างรวดเร็วในคราวเดียว ทำให้ช่วงเวลาในการชมซากุระอาจจะสั้นลงก็ได้

Kanto
เขตโทไก: มีรายงานว่าซากุระที่เมืองนาโงย่าบานในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21  และวันที่ 30 นี้ทุกพื้นที่ของเขตโทไกก็กำลังเข้าสู่ช่วงชมซากุระแล้ว ซากุระในเขตคิตาริกุเองก็น่าจะทยอยกันบานด้วยเช่นกันในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิลดต่ำลง แต่หลังจากวันที่ 27 อากาศก็กลับมาอบอุ่นอีก ดังนั้นซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน

Tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองวากายามะเมื่อวันที่ 23  ส่วนซากุระในพื้นที่อื่นยกเว้นในเขตฝั่งทะเลญี่ปุ่นก็บานไปแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่ 28 ที่ผ่านมา คาดว่าประมาณวันที่ 1 เมษายนจะเป็นช่วงชมซากุระในหลายพื้นที่ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตคินกิมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22, บานที่เมืองฮิโรชิมะและทากามัทสึเมื่อวันที่ 24 และจะบานในเขตซังอินด้วยภายในวันที่ 29  ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 1 เมษายน ยกเว้นในเขตพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตจูโงกุและเขตชิโกกุมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ซากุระบานที่เมืองโออิตะเมื่อวันที่ 26 และกำลังบานทั่วทุกพื้นที่ ช่วงปลายสัปดาห์ต่อไปก็ยังเป็นช่วงเวลาชมซากุระอยู่ในหลายพื้นที่ แต่ในพื้นที่ที่ซากุระเริ่มบานเร็ว เช่น เมืองฟุกุโอกะ ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

Kyushu

Tags: , , ,

 
shares