พยากรณ์ซากุระ 16 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 19th, 2015. Posted in บทความ

ซากุระ

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ สำหรับแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

อนึ่ง ความเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นจากเมืองโคจิ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงเวลาพอๆ กับปีก่อน โดยในหลายพื้นที่น่าจะเป็นช่วงที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

ฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนมีนาคม หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน คาดว่าอากาศจะหนาวเย็นลงได้ง่ายขึ้น แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าน่าจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก ดังนั้นจึงคาดว่าตาดอกซากุระน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นได้ง่ายขึ้น และเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะยังคงบานได้ค่อนข้างเร็ว

 

เขตคันโตและเขตโคชิน:  (บริเวณ โตเกียว โยโกฮาม่า นางาโนะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโคฟุ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงขณะนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แต่อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานได้เร็ว

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

เขตโทไก: (บริเวณจังหวัด ซิซูโอกะ นาโงย่า คานาซาวะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระปีนี้น่าจะบานเร็วในเขตโทไก และน่าจะบานค่อนข้างเร็วในเขตโฮกุริกุ แต่คาดว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีก่อนในหลายพื้นที่ทั้งในเขตโทไกและเขตโฮกุริกุ

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป จากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ซากุระในเขตโฮกุริกุจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

 

เขตคินกิ: (บริเวณจังหวัด เกียวโต โอซาก้า โกเบ และจังหวัดอื่นใกล้เคียง)

น่าจะบานค่อนข้างเร็ว คาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้าและเกียวโต

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และเป็นไปได้ว่าน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเช่นเดียวกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือค่อนข้างเร็วกว่า

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

 

ตอนเหนือของเขตคิวชู: ซากุระในเขตคิวชูปีนี้น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน แต่บานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองฟุกุโอกะก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นจึงน่าจะใช้เวลาสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน

 

Tags: , , ,

 
shares