ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

งานแปลของ โมเดิร์น พับลิซิ่ง มีความรวดเร็ว ถูกต้องและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการหรือเอกสารด้านกฎหมายอาหาร เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยดีและแจ้งผลการแปลให้เราทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายวิจัยและข้อมูลสถาบันอาหารเลือกใช้บริการของที่นี่มาโดยตลอด

 
shares