แลกลิงค์ Link Exchange

Written by admin on February 16th, 2009. Posted in อื่นๆ

Modern Publishing ยินดีแลกลิงค์ กับเว็บภาษาไทย ทุกเว็บที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย หากท่านสนใจกรุณานำ code ของเราข้างล่างติดตั้งเข้าในเว็บไซต์ของท่าน แล้วแ้จ้งให้เราทราบที่ addurl@modernpublishing.co.th

สำหรับท่านที่ต้องการแลก banner เรายินดีจะนำ banner ของท่านมาติดตั้งบนเว็บไซต์ของเรา แต่กรุณาใส่ลิงค์มาหาเราด้วย text link ดังโคดข้างบน

 
shares