บริการปรับปรุงงานเขียน

Written by admin on February 7th, 2013. Posted in บริการของเรา

Proofreading & Copy Edit

ในงานเขียนบางประเภท เช่น การเขียนโฆษณา เว็บไซต์บริษัท โบรชัวร์ หรืองานประชาสัมพันธ์อื่นๆ คุณภาพเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ไวยากรณ์ที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะถูกตรวจพบอย่างง่ายดายโดยสายตาของผู้อ่านที่เป็นเจ้าของภาษาได้ และความผิดพลาดอันเล็กน้อยนี้จะนำความเสียหายอันใหญ่หลวงมาสู่ภาพลักษณ์ในธุรกิจของท่าน  ซึ่งโมเดิร์นพับลิชิ่งมีทีมงานเจ้าของภาษาที่ช่วยท่านได้

ทีมงานเจ้าของภาษาที่เป็นมืออาชีพในด้านงานเขียน และมีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์จะช่วยท่านเกลา แก้ไข และปรับปรุงถ้อยคำของเนื้อหาต้นฉบับที่เรียบเกินไป หรือขาดความสมบูรณ์ ให้เป็นงานเขียนที่มีสำนวนภาษาที่สวยงาม สละสลวย  สร้างสรรค์  กระชับ เป็นทางการ และเหมาะสมถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยที่เนื้อหา และใจความสำคัญยังคงครบถ้วนทุกประการ

หากท่านไปใช้บริการการแปลภาษาจากที่อื่นแล้วไม่พึงพอใจในผลงาน ทีมงานของโมเดิร์นพับลิชิ่งช่วยท่านได้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการแปลใหม่

 

Rewriting

งาน Rewrite หรือการเรียบเรียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 2 แบบคือ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน ซึ่งใช้ในกรณีที่ต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก การทำ Copy Edit อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ การ Rewrite ด้วยวัตถุประสงค์นี้จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้นงานบางส่วนของต้นฉบับที่ดีอยู่แล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อสร้างงานเขียนชิ้นใหม่ โดยยังคงใจความของต้นฉบับเดิม ด้วยวัตถุประสงค์นี้ งานเขียนจะถูกเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่หมดโดยนักเขียนเจ้าของภาษา ด้วยสำนวนเขียน รูปประโยคที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง และมีสไตล์การเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และหากต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพ ประเด็นนี้จะถูกแก้ไขในงานเขียนชิ้นใหม่ด้วย

ศูนย์แปลภาษา รับแปลงานเอกสารประเภทต่างๆ

Written by admin on March 16th, 2009. Posted in บริการของเรา

Modern Publising เป็นศูนย์แปลภาษา รับแปลงานเอกสารประเภทต่างๆ ชั้นแนวหน้าของไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2533 จนถึงปัจจุบันเกือบครบ 20 ปีแล้ว รับแปลงาน คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และ การตรงเวลา คือ 3 ประเด็นหลักที่เรายึดถืออย่างเคร่งครัดในการทำงานเสมอมา

ศูนย์แปลภาษา – รับแปลงาน เน้นคุณภาพ

นิยามของการแปลภาษาที่มีคุณภาพของเราคือ

  1. ต้องอ่านแล้วใหลลื่น ประหนึ่งว่าเป็นงานเขียนต้นฉบับที่เขียนโดยเจ้าของภาษาจริงๆ
  2. ต้องสามารถถ่ายทอดเนื้อความที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามต้นฉบับทุกประการ

การที่จะได้มาซึ่งงานแปลภาษา ที่มีคุณภาพตามนิยามข้างต้น นักแปลจะต้องเป็นเจ้าของภาษา หรือ ถ้าเป็นนักแปลไทย จะต้องมีประสบการณ์ในการใช้ภาษานั้นๆในชีิวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานพอสมควร และนี่คือแนวทางในการสรรหานักแปลของ Modern Publishing

ศูนย์แปลภาษา – รับแปลงาน ราคาสมเหตุสมผล

ที่ Modern Publishing เราไม่เคยทะเยอทะยานที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับธุรกิจ ด้วยการกำหนดอัตราค่าบริการสูงๆ เรายึดถือหลักว่า “พอมีกำไร ก็เพียงพอแล้ว” เราเชื่อว่าการที่เราเสนอบริการแปลภาษาที่มีคุณภาพ แต่ราคาประหยัดนั้น จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเป็นประจำ อีกทั้งยังช่วยกันบอกต่อกันปากต่อปาก สิ่งนี้ต่างหาก ที่จะเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในขณะที่ศูนย์รับแปลภาษาอื่นอาจกังวลว่าการตั้งราคาที่ต่ำเกินไป อาจส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในแง่คุณภาพของงาน แต่เรากลับเชื่อว่า คำบอกเล่าจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจะเป็นคำยืนยันในคุณภาพที่ดีที่สุด จากหน้าผลงานของเรา ท่านจะได้เห็นว่าเรามีลูกค้าเป็นบริษัทห้างร้านชั้นแนวหน้ามากมาย

ศูนย์แปลภาษา – รับแปลงาน ตรงต่อเวลา และทันเวลา

เวลาเป็นสิ่งมีค่า เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และยิ่งไปกว่านั้น เกินจากคำว่าตรงต่อเวลา คือคำว่า ทันเวลา บ่อยครั้งที่เราพบว่าปัญหาใหญ่ของลูกค้าคือต้องการงานภายในเวลาที่จำกัดมากๆ และเราก็ภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ให้กับลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด

รับแปลภาษาต่างๆ

Modern Publishing รับแปลภาษาสำคัญๆเกือบทุกคู่ภาษา ไม่เพียงแต่การแปลระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศเท่านั้น เรายังรับแปลระหว่างภาษาต่างประเทศด้วยกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น<->เกาหลี , ญี่ปุ่น<->อังกฤษ,  จีน<->อังกฤษ เป็นต้น

ภาษาสำคัญๆที่รับแปลมีดังนี้

ข้างบนเป็นเพียงภาษาสำคัญๆที่รับแปลเท่านนั้น สำหรับการแปลภาษาอื่นๆ  ลูกค้าก็สามารถติดต่อ Modern Publishing ได้เช่นกัน