Cast One’s Bread upon the Waters

Written by akiautumn on May 31st, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

สำหรับบทความครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่กับ ‘Bread’ หรือ ‘ขนมปัง’ กันเหมือนเดิมครับ แต่เจ้าขนมปังครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นคำหรือวลีแล้วครับ แต่มาเป็นสำนวนอันชวนฉงนกันเลยทีเดียว

สำนวนที่เกี่ยวกับขนมปังในครั้งนี้ คือ ‘cast one’s bread upon the waters’ หมายถึง ขว้างขนมไปในน้ำ ครับ ทว่าจะมีความหมายเช่นนี้จริงๆ นะหรือ? คำตอบคือไม่ใช่แน่นอนครับ สำหรับความจริงๆ ของสำนวนนี้ คือ การทำความดีโดยที่เห็นว่าสมควรและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่ก็มักจะมีผลตอบแทนกลับมาทุกครั้งไป

Amanda is casting his bread upon the waters*, supporting Susan while she works on her research with difficulties.

-อแมนด้ารู้สึกอยากจะช่วยเหลือซูซานจากใจในการทำผลการวิจัยของเธออย่างยากลำบาก

ทั้งนี้ในประโยคนี้อแมนด้าอยากจะช่วยซูซานเองโดยที่เธอไม่ได้ถูกร้องขอ ซึ่งซูซานก็อาจจะตอบแทนเธอเล็กๆ น้อยๆ ในภายหลังเช่นกัน

*โดยปกติ water หมายถึง น้ำ เป็นนามนับไม่ได้ซึ่งเป็นเอกพจน์เสมอไม่อาจเติม ‘-s’ ได้ แต่ในสำนวนนี้ ‘waters’ ไม่ได้ถึงน้ำ แต่หมายถึง  น่านน้ำ เป็นแผ่นน้ำผืนหนึ่ง เช่นเดียวกับ ‘floods’ ครับ โดยเรามักพบมากับคำว่า ‘territorial waters’ ที่หมายถึง เขตน่านน้ำของแต่ละประเทศ

สำหรับที่มาของสำนวนนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกัน ถ้าให้เปรียบเป็นในเมืองไทยบ้านเราก็คงเหมือนกับการโยนขนมปังไปในน้ำให้ปลาได้กินโดยที่เราไม่ได้คิดอะไร (หรือบางคนอาจจะคิดก็ได้) ซึ่งเราก็จะได้บุญกลับมานั้นล่ะครับ

Reference: thefreedictionary.com, dictionary.reference.com, th.w3dictionary.org

Tags: , , ,

 
shares