Author Archive

การเลือกนักแปลภาษาญี่ปุ่นที่ดี

Written by admin on February 4th, 2013. Posted in บทความ

ในการแปลภาษาญี่ปุ่นมีสิ่งสำคัญที่ควรรู้  คือ ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่มีการเขียนตัวอักษรต่างกันทั้งหมด 4 ประเภท ดังนั้น การเลือกนักแปลภาษาญี่ปุ่นจึงต้องเลือกนักแปลที่มีความชำนาญด้านภาษา และมีความรู้เกี่ยวกับคำอธิบายของตัวอักษรแต่ละประเภท

ตัวอักษรคันจิ เป็นตัวอักษรที่มีต้นกำเนิดจากอักษรจีน โดยทั่วไปใช้ในการเขียนคำนาม อธิบายที่มาของคำคุณศัพท์และคำกริยา รวมถึงชื่อภาษาญี่ปุ่น

ตัวอักษรฮิรางานะเป็นสัทอักษร  ซึ่งจะมีการเขียนผันคำลงท้ายของคำคุณศัพท์และคำกริยา  ฮิรางานะยังใช้ในภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีตัวอักษรคันจิ  หรือสำหรับผู้อ่านปลายทางที่ไม่มีความรู้ความหมายตัวอักษรคันจิ

ตัวอักษรคาตากานะเป็นสัทอักษรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ในการเขียนคำภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่นที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ (นอกเหนือจากภาษาจีน) และสุดท้ายคือตัวอักษรโรมันจิคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ซึ่งใช้เขียนตัวย่อ เช่น NATO โรมันจิยังใช้สำหรับคำภาษาญี่ปุ่นหรือชื่อที่ตั้งใจใช้นอกญี่ปุ่น เช่น หนังสือเดินทาง หรือชื่อสินค้า

เมื่อแปลชื่อสถานที่ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ใช้อักษรโรมันจิ จำเป็นต้องให้นักแปลภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบเป็นพิเศษในการแปลชื่อเป็นภาษาภาพ  นักแปลจำเป็นต้องตรวจสอบตัวอักษรที่จะส่งผลต่อความหมายเหล่านี้ (แต่ละตัวอักษรมีความหมายต่างกันไป) โดยไม่ส่งผลให้คำไม่มีความหมายหรือมีความหมายในแง่ลบ และที่สำคัญ นักแปลควรทราบการออกเสียงชื่อที่กำลังแปลอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถแปลได้ถูกตามหลักสัทศาสตร์

ประเด็นนี้อาจสร้างปัญหาแก่นักแปลภาษาญี่ปุ่นที่ใช้การแปลผ่านเว็บไซต์ช่วยแปลอัตโนมัติ  เพราะเว็บไซต์หลายแห่งสามารถแปลในลักษณะคำต่อคำ แต่ไม่อาจแปลภาษาพูดหรือกลุ่มคำ รวมถึงชื่อสถานที่และชื่อบุคคล   สำหรับหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเอง ควรติดต่อพูดคุยกับผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์จะสามารถรองรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้ ระบบเว็บไซต์ควรออกแบบมาให้รองรับได้หลายภาษา เพื่อให้ลูกค้าจากประเทศอื่นๆ สามารถอ่านเนื้อหา ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการของบริษัทได้

อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การว่าจ้างบริษัทแปลภาษามืออาชีพในกรณีที่ต้องการนักแปลภาษาญี่ปุ่น บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งใช้นักแปลซึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต้นทาง และผู้อ่านตรวจทานเป็นเจ้าของภาษาของเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบชื่อสถานที่และตรวจความผิดพลาด  หากเอกสารที่ต้องการแปลเป็นเนื้อหาเฉพาะทางเทคนิค   ในกรณีนี้จะมีนักแปลที่เชี่ยวชาญในการแปลศัพท์เทคนิค นักแปลเฉพาะทางกลุ่มนี้ต้องเข้าใจถึงมโนทัศน์ของภาษาธุรกิจดังกล่าวเป็นพิเศษ เพื่อให้แปลได้ถูกต้อง และเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น

นักแปลและบริษัทแปลภาษามืออาชีพ ซึ่งมีความเข้าใจในเนื้อหาเฉพาะทางอย่างถ่องแท้ จะสามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าหากจะหาบริษัทแปลที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถรับมือกับเอกสารที่จำเป็นต้องแปลภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

 

เรียบเรียงโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing

Recall Thailand

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

Modern Publishing has provided us professional quality and service and on time delivery.

ALPINE ELECTRONICS OF ASIA PACIFIC CO., LTD.

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

งานแปลของ Modern Publishing มีความรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะการแปลในงานเฉพาะทาง ซึ่งมีศัพท์เฉพาะหรือศัพท์เทคนิคอยู่เป็นจำนวนมาก ในส่วนงานบริการของเจ้าหน้าที่ก็รวดเร็ว ได้รับการตอบกลับภายในเกือบทันทีที่มีการติดต่อไปครับ

Digital Media Interface Co., Ltd.

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านระบบไอพีทีวี (IPTV) และอินเตอร์เน็ตทีวี ดังนั้นเอกสารหลายๆ เล่มมาจากต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องส่งมอบให้ลูกค้าที่เราติดตั้งให้ในประเทศไทย ต้องเป็นภาษาไทยด้วย ดังนั้นจึงเลือกใช้บริการของทาง Modern Publishing เนื่องจากได้รับงานที่รวดเร็วทันต่อการจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา อีกทั้งภาษา และสำนวนที่แปล เป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ ทางด้านระบบไอพีทีวี ซึ่งอ่านแล้วทำความเข้าใจได้ โดยยังรักษาความหมายของเนื้อหาเอาไว้อย่างครบถ้วน จึงขอขอบคุณที่ให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ

Bangkok Base Company Limited

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

We’ve been using your professional translation for a long time and you always serve us with good quality and make us satisfied.

Chan Sin Thavee Co., Ltd.

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

จากที่ทางบริษัทได้ใช้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นพับลิซิ่ง การบริการดี มีความรวดเร็ว แปลเอกสารได้ตรงและกระทัดรัดเข้าใจง่าย

เมืองไทยประกันชีวิต

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

Modern Publishing has provided us very good language translation services with precise work, professional quality and timely delivery.

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

Written by admin on July 31st, 2012. Posted in Slide

งานแปลของ โมเดิร์น พับลิซิ่ง มีความรวดเร็ว ถูกต้องและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการหรือเอกสารด้านกฎหมายอาหาร เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยดีและแจ้งผลการแปลให้เราทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายวิจัยและข้อมูลสถาบันอาหารเลือกใช้บริการของที่นี่มาโดยตลอด

แปลเวียดนาม – บริการรับแปลภาษาเวียดนาม

Written by admin on June 27th, 2012. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดโลก ซึ่งเป็นอานิสงส์มาจากการเปิดประเทศ และการลงทุนของชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมงานล่าม และงานแปลภาษาเวียดนามจึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ และด้วยเหตุนี้เอง ทาง Modern Publishing จึงได้จัดหาทีมงานล่ามและนักแปลภาษาเวียดนามระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์งานแปลมาหลายปี รู้ซึ้งเรื่องวัฒนธรรม และหลักไวยากรณ์ทางภาษา สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท คุณจึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพงานแปลภาษาเวียดนามทุกชิ้น รวมถึงงานบริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย


คุณภาพ

  Modern Publishing จัดเตรียมนักแปลเจ้าของภาษา และนักแปลที่มีความถนัดเฉพาะทาง ทั้งนี้เพื่อทำให้คุณภาพงานแปลภาษาเวียดนามของคุณมีความสมบูรณ์แบบที่สุด

ราคา

  สิ่งหนึ่งที่สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าในการใช้บริการของ Modern Publishing คือ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำควบคู่ไปกับงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใส่ใจงานบริการ

เรายินดี และเต็มใจให้บริการทุกท่าน ตั้งแต่บุคคลทั่วไป บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ด้วยความเสมอภาค จริงใจ และกระตือรือร้น มีความใส่ใจในงาน ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลภาษาเวียดนามทุกชิ้นจะส่งถึงมือคุณตรงตามกำหนดอย่างแน่นอน

  นอกจากนี้ เราพร้อมให้บริการอย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าในกรณีที่คุณต้องการงานแปลแบบเร่งด่วน หรือให้เราทยอยส่งงาน หรือแม้แต่การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในงานแปลก็ตามที

ตอบสนองทุกความต้องการ

  บริการแปลเอกสารทุกประเภท อาทิ เอกสารราชการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ บัญชี กฎหมาย โฆษณา การตลาด อาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ

รับประกันความลับ

  เอกสารทุกอย่างของคุณได้รับการคุ้มครอง และเก็บเป็นความลับอย่างดี ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเรา

 

แปลลาว – บริการรับแปลภาษาลาว

Written by admin on June 27th, 2012. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต

งานแปลภาษาลาวเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ Modern Publishing ได้จัดเตรียมทีมนักแปลที่มีความชำนาญ เข้าใจในภาษาลาว และมีความถนัดเฉพาะสาขา อาทิ กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การแพทย์ งานสถานทูต ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานแปลภาษาลาวที่มีคุณภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด


คุณภาพ

Modern Publishing มีทีมนักแปลภาษาลาวที่สะสมประสบการณ์มาไม่น้อยกว่าสิบปี นักแปลภาษาลาวของเรามีความรอบรู้ และถนัดการใช้สำนวนภาษา

ราคา

  เราเสนอราคางานแปลด้วยความยุติธรรม โดยพิจารณาจากเนื้อหา รายละเอียด ระยะเวลา และการกำหนดส่งงาน

ตอบสนองทุกความต้องการ

เราบริการรับแปลภาษาลาวเป็นภาษาอื่นมากกว่า 10 ภาษา และแปลข้อความจากภาษาอื่นเป็นภาษาลาว

Modern Publishing ยังรับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป หรือเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงเอกสารทางราชการ อาทิ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เอกสารยื่นขอวีซ่า เอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ

ตรงต่อเวลา

  ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานแปลทุกชิ้นจะถูกส่งมอบตามกำหนด ทั้งยังได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับ

รับส่งงาน สะดวกรวดเร็ว

  รับ – ส่งงานทางอีเมล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์ EMS ซึ่งเป็นทางเลือกที่ให้ความสะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นอย่างมาก

รักษาข้อมูลลับทางธุรกิจ

  นอกเหนือจากงานแปลที่ได้คุณภาพแล้ว เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ลูกค้าประจำในกลุ่มบริษัท องค์กร โรงแรมให้ความเชื่อมั่นเป็นพิเศษในบริการของเรา คือ การรักษาคำสัญญา และความซื่อสัตย์ในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

บริการด้วยใจ

  ด้วยงานบริการที่จริงใจ และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง Modern Publishing จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับชั้น ตั่งแต่นักศึกษา บุคคลทั่วไป ห้างหุ่นส่วนจำกัด บริษัท สถาบันการศึกษา โรงงาน องค์กรในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเราได้