ไปก่อน หรือ ละทิ้ง

Written by akiautumn on November 17th, 2013. Posted in บทความ

สำหรับ Forego และ Forgo นั้นเชื่อเลยว่า หลายๆ คนจะต้องสับสน งง มึน ว่ามันต่างกันหรือ? มันคืออะไร? และ ใช้แบบไหน? เราจะมาดูกันทีละคำกันเลยนะครับ

Forego (v.) หมายถึง นำมาก่อน ไปก่อน ล่วงหน้าไปก่อน ใช้ในประโยคทั่วๆ ไปนั้นล่ะครับ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ก็ให้นึกถึงคำที่มีความหมายเดียวกันนั้นก็คือ before หรือ precede นั้นเอง

เช่น
Faith is willing to forego permanency in this world, because faith lives for the future reality.
-ความศรัทธาคือความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในโลกนี้เพราะความศรัทธานั้นมีอยู่ก็เพื่อความเป็นจริงในอนาคต
Forgo (v.) หมายถึง สละ ละทิ้ง ยอมละทิ้ง มีความหมายเดียวกับ relinquish หรือ waive ซึ่งการละทิ้งในที่นี้จะต่างจากคำว่า abandon ตรงที่ว่า abandon คือการปล่อยปละ ไม่ใส่ใจ คือ ปล่อยทิ้งไปเพราะเห็นว่าไม่มีค่า หรือ ไม่ต้องการแล้ว ส่วน forgo คือการละทิ้งแบบ ยอมสละสิทธิ์ไป ต้องทิ้งไปทั้งๆ ที่ยังรู้สึกเสียดาย หรือ จำเป็นต้องทิ้งไปเพราะเหตุผลบางอย่าง

เช่น
Kathy gets the scholarship to study abroad next semester but, unfortunately, her mother is diagnosed with cancer so she decides to forgo it.
-เคธี่ ได้รับทุนให้ไปเรียนต่อต่างประเทศในปีการศึกษาหน้า ทว่าเป็นที่น่าเสียดายที่แม่ของเธอป่วยเป็นมะเร็งจึงทำให้เธอต้องสละสิทธิ์ทุนนั้นไป

 

อย่างที่เห็นข้างต้นนี้จะเห็นว่าทั้ง Forego และ Forgo แทบจะเขียน และ อ่านเหมือนกัน ซึ่งก็ทำให้ใครหลายๆ คนสับสนนึกว่าเป็นคำๆ เดียวกัน จึงนำไปใช้แทนกัน ทว่าทั้ง 2 คำนี้กลับแตกต่างกันโดยสิ้นซึ่งถ้านำไปใช้ผิดล่ะก็ ความหมายที่ได้อาจจะออกมาไม่น่าดูเท่าไหร่นัก อยากให้เพื่อนระวังและรอบครอบกับการนำไปใช้ให้มากๆ นะครับ

Tags: , , , ,

 
shares