แปลลาว – บริการรับแปลภาษาลาว

Written by admin on June 27th, 2012. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต

งานแปลภาษาลาวเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ Modern Publishing ได้จัดเตรียมทีมนักแปลที่มีความชำนาญ เข้าใจในภาษาลาว และมีความถนัดเฉพาะสาขา อาทิ กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การแพทย์ งานสถานทูต ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานแปลภาษาลาวที่มีคุณภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด


คุณภาพ

Modern Publishing มีทีมนักแปลภาษาลาวที่สะสมประสบการณ์มาไม่น้อยกว่าสิบปี นักแปลภาษาลาวของเรามีความรอบรู้ และถนัดการใช้สำนวนภาษา

ราคา

  เราเสนอราคางานแปลด้วยความยุติธรรม โดยพิจารณาจากเนื้อหา รายละเอียด ระยะเวลา และการกำหนดส่งงาน

ตอบสนองทุกความต้องการ

เราบริการรับแปลภาษาลาวเป็นภาษาอื่นมากกว่า 10 ภาษา และแปลข้อความจากภาษาอื่นเป็นภาษาลาว

Modern Publishing ยังรับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป หรือเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงเอกสารทางราชการ อาทิ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เอกสารยื่นขอวีซ่า เอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ

ตรงต่อเวลา

  ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานแปลทุกชิ้นจะถูกส่งมอบตามกำหนด ทั้งยังได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับ

รับส่งงาน สะดวกรวดเร็ว

  รับ – ส่งงานทางอีเมล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์ EMS ซึ่งเป็นทางเลือกที่ให้ความสะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นอย่างมาก

รักษาข้อมูลลับทางธุรกิจ

  นอกเหนือจากงานแปลที่ได้คุณภาพแล้ว เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ลูกค้าประจำในกลุ่มบริษัท องค์กร โรงแรมให้ความเชื่อมั่นเป็นพิเศษในบริการของเรา คือ การรักษาคำสัญญา และความซื่อสัตย์ในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

บริการด้วยใจ

  ด้วยงานบริการที่จริงใจ และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง Modern Publishing จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับชั้น ตั่งแต่นักศึกษา บุคคลทั่วไป ห้างหุ่นส่วนจำกัด บริษัท สถาบันการศึกษา โรงงาน องค์กรในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเราได้

ประเทศ และ ภาษาลาว

ประเทศลาว

ประเทศลาว ประเทศที่มีความผูกพันกับไทยเรามาอย่างยาวนานเสมือนพี่น้องกัน เพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกัน อีกทั้งจังหวัดที่มีชายแดนของไทยติดชายแดนลาว  มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความน่าสนใจของประเทศลาวนั้น นอกจากเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ จากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น เมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์ และเมืองต่าง ๆ เช่น หลวงพระบาง ปากเซ จำปาสัก เป็นต้น  และอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่น น้ำตกคอนพะเพ็ง  น้ำตกหลี่ผี

เกี่ยวกับภาษาลาว

lao-1

จะเห็นว่า การเรียนรู้ภาษาลาวนั้น จะต้องเรียนรู้ตัวอักษรลาว และการเขียนตัวอักษรให้ถูกที่ของมัน จึงจะสามารถเขียนคำพูด และประโยคออกมาได้อย่างถูกต้อง

รูปอักษรลาวกับชื่ออักษรในภาษาลาวและเทียบรูปอักษรไทย

ภาษาอีสาน(ลาว) ภาษาไทย คำศัพท์อัพเดทล่าสุดวัน นี้
   ก ไก่ หมาด : ก
  ข ไข่ หมาด : ข
  ค ควาย หมาด : ค
  งัว แปลว่า วัว ในภาษาไทยปัจจุบันง งัว หมาด : ง  งัว แปลว่า วัว ในภาษาไทยปัจจุบัน ใช้คำเดียวกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
  จ จอก หมาด : จ   จอก แปลว่า แก้วน้ำ
  ส เสือ หมาด : ส  คำเสียง ฉ ในภาษาไทยจะออกเสียงเป็น /ส/ ทุกแห่งเหมือนภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
  ซ ซ้าง หมาด : ซ  คำเสียง ช ในภาษาไทย ภาษาลาวออกเสียงเป็น /ซ/ ทุกแห่ง
  ย ยุง หมาด : ย  เสียงของ ย ในที่นี้เป็นเสียงนาสิก /ญ/ แบบเดียวกับที่ปรากฏในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย (บางครั้งถอดเป็นรูป ญ)
  ด เด็ก หมาด : ด
  ต ตา หมาด : ต
  ถ ถง หมาด : ถ   ถง แปลว่า ย่าม รูปอักษรตัวนี้ บางคราวเขียนแบบหัวเข้า (คล้ายตัว ฤ) บางคราวก็เขียนหัวออก (คล้ายตัว ฦ และเลข 7 ในภาษาลาว)
  ท ทุง หมาด : ท  (บางคำ), ฒ, ท, ธ     ทุง แปลว่า ธง
  น นก หมาด : น   ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ມ (ม แมว) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
  บ แบ้ หมาด : บ   แบ้ แปลว่า แพะ
  ป ปลาป ปา หมาด : ป  ปา ในที่นี้ คือ คำว่า ปลา ในภาษาไทย (ภาษาลาวแท้จะไม่มีเสียงควบกล้ำ)
  ผ เผิ้ง หมาด : ผ   เผิ้ง คือ คำว่า ผึ้ง
  ฝ ฝน หมาด : ฦ
  พ พู หมาด : พ   พู แปลว่า ภูเขา (ในภาษาไทยเขียนว่า ภู)
  ฟ ไฟ หมาด : ฟ
  ม แมว หมาด : ม  ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ນ (น นก) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
  ย ยา หมาด : ย  อฺย     ย ตัวนี้ภาษาลาวจัดเป็นอักษรกลาง ออกเสียงแบบเดียวกับ ย ในภาษาไทย ใช้ในบางคำ เช่น “ຢຸດ” (หยุด) “ຢາກ” (อยาก) เป็นต้น
  ร ระคัง หมาด : ร  ร ตัวนี้ปัจจุบันนิยมใช้เขียนคำที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ออกเสียงเหมือน ล ทั้งหมด ในการเขียนภาษาลาวโบราณ รูปอักษรนี้ยังใช้แทนเสียง ฮ ในคำที่ปัจจุบันเขียนด้วยตัวอักษร ฮ เฮือน
  ล ลีง หมาด : ล   ลีง คือ คำว่า ลิง ในภาษาลาวออกเสียงคำนี้ยาว จึงใช้สระอีแทน ปกติภาษาลาวสามารถใช้พยัญชนะตัวนี้เขียนคำทุกคำที่ออกเสียง /ร/ หรือ /ล/ แต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านเป็นเสียง /ล/ ทุกตัว
  ว วี หมาด : ว  วี แปลว่า พัด
  ห ห่าน หมาด : ห  ห ห่าน     ห
  อ โอ หมาด : อ  โอ แปลว่า ขันน้ำ
  ฮ เฮือน หมาด : ฮ    ฮ     เฮือน คือ คำว่า เรือน ในภาษาไทย
พจนานุกรมอีสาน : การนับตัวเลข

แปลภาษาลาว

ภาพประกอบ ตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม (ตัวหนังสือในภาษาลาว) | จาก Bloggstock Blogspot

พจนานุกรมภาษาลาว

Glosbe (ภาษาลาว – ไทย)

Hablaa (ภาษาอังกฤษ – ลาว)

เว็บแปลภาษาลาว online

การแปลภาษาลาวนั้นมีหลายเว็บไซต์ที่สามารถแปลเป็นภาษาลาวได้ซึ่งทางเราได้รวบรวมเว็บแปลภาษาลาวออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการแปลภาษาลาวได้ใช้งาน แต่ถ้าหากท่านต้องการแปลภาษาลาวจำนวนมากและมีประสิทธิภาพท่านควรจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแปลจะดีกว่าเพราะการแปลในเว็บอาจจะผิดพลาดได้

ThaiTranslator (ภาษาไทย-ลาว)

ThaiTranslator (ภาษาลาว -ไทย)

Stars21 (ภาษาอังกฤษ – ลาว)

 

เรียนภาษาลาว

วีดีโอการสอนภาษาลาวเบื้องต้น

เว็บไซต์สอนภาษาลาว

ภาษาลาวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศลาว

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดลาว(วิกิพีเดีย)

การท่องเที่ยวลาว Tourismlaos

 ระบบการศึกษาลาว

ศูนย์ลาวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานกงสุลใหญ่ แขวง สะหวันนะเขต สปป. ลาว

สถานทูตประเทศลาว

สถานฑูตไทยในประเทศลาว

สถานฑูตลาวในประเทศไทย – ตั้งอยู่เลขที่ 520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8 โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678 อีเมล์ : sabaidee@bkklaoembassy.com)

Tags: ,

บทความล่าสุด

Namby-Pamby

Namby-Pamby

April 15th, 2015

บทความภาษาอังกฤษครั้งนี้เรามารู้จักกับคำที่ดูแปลกตากันหน่อยดีกว่า นั้นคือ ‘namby-pamby’ ช่างเป็น[...]

ขี้ขลาดตาขาว(2)

ขี้ขลาดตาขาว(2)

April 13th, 2015

บทความภาษาอังกฤษครั้งเรายังจะอยู่กับเรื่อง ขี้ขลาดตาขาว ต่อจากครั้งที่แล้วครับ สำหรับครั้งที่แล้[...]

ขี้ขลาดตาขาว

ขี้ขลาดตาขาว

April 11th, 2015

พบกับบทความภาษาอังกฤษน่าสนใจกันอีกครั้งครับ ครั้งนี้เราจะมาคำว่า ‘ขี้ขลาด’ กันนะครับว่าในภาษาอัง[...]

อารยธรรมจีน 5

อารยธรรมจีน 5

April 10th, 2015

กษัตริย์ชาวมองโกล นามว่า กุบไลข่าน อาจะเป็นที่คุ้นหูกันดี อีกชื่อหนึ่งคือ หงวนสี โจ๊ว ฮ่องเต้ ได้ก[...]

Tip

Tip

April 9th, 2015

พบกับบทความน่ารู้ภาษาอังกฤษกันอีกแล้วครับในครั้งนี้เราจะมารู้จักกับคำว่า ‘Tip’ กันครับ แน่นอนว่า[...]