การเลือกนักแปลภาษาญี่ปุ่นที่ดี

Written by admin on February 4th, 2013. Posted in บทความ

ในการแปลภาษาญี่ปุ่นมีสิ่งสำคัญที่ควรรู้  คือ ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่มีการเขียนตัวอักษรต่างกันทั้งหมด 4 ประเภท ดังนั้น การเลือกนักแปลภาษาญี่ปุ่นจึงต้องเลือกนักแปลที่มีความชำนาญด้านภาษา และมีความรู้เกี่ยวกับคำอธิบายของตัวอักษรแต่ละประเภท

ตัวอักษรคันจิ เป็นตัวอักษรที่มีต้นกำเนิดจากอักษรจีน โดยทั่วไปใช้ในการเขียนคำนาม อธิบายที่มาของคำคุณศัพท์และคำกริยา รวมถึงชื่อภาษาญี่ปุ่น

ตัวอักษรฮิรางานะเป็นสัทอักษร  ซึ่งจะมีการเขียนผันคำลงท้ายของคำคุณศัพท์และคำกริยา  ฮิรางานะยังใช้ในภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีตัวอักษรคันจิ  หรือสำหรับผู้อ่านปลายทางที่ไม่มีความรู้ความหมายตัวอักษรคันจิ

ตัวอักษรคาตากานะเป็นสัทอักษรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ในการเขียนคำภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่นที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ (นอกเหนือจากภาษาจีน) และสุดท้ายคือตัวอักษรโรมันจิคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ซึ่งใช้เขียนตัวย่อ เช่น NATO โรมันจิยังใช้สำหรับคำภาษาญี่ปุ่นหรือชื่อที่ตั้งใจใช้นอกญี่ปุ่น เช่น หนังสือเดินทาง หรือชื่อสินค้า

เมื่อแปลชื่อสถานที่ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ใช้อักษรโรมันจิ จำเป็นต้องให้นักแปลภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบเป็นพิเศษในการแปลชื่อเป็นภาษาภาพ  นักแปลจำเป็นต้องตรวจสอบตัวอักษรที่จะส่งผลต่อความหมายเหล่านี้ (แต่ละตัวอักษรมีความหมายต่างกันไป) โดยไม่ส่งผลให้คำไม่มีความหมายหรือมีความหมายในแง่ลบ และที่สำคัญ นักแปลควรทราบการออกเสียงชื่อที่กำลังแปลอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถแปลได้ถูกตามหลักสัทศาสตร์

ประเด็นนี้อาจสร้างปัญหาแก่นักแปลภาษาญี่ปุ่นที่ใช้การแปลผ่านเว็บไซต์ช่วยแปลอัตโนมัติ  เพราะเว็บไซต์หลายแห่งสามารถแปลในลักษณะคำต่อคำ แต่ไม่อาจแปลภาษาพูดหรือกลุ่มคำ รวมถึงชื่อสถานที่และชื่อบุคคล   สำหรับหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเอง ควรติดต่อพูดคุยกับผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์จะสามารถรองรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้ ระบบเว็บไซต์ควรออกแบบมาให้รองรับได้หลายภาษา เพื่อให้ลูกค้าจากประเทศอื่นๆ สามารถอ่านเนื้อหา ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการของบริษัทได้

อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การว่าจ้างบริษัทแปลภาษามืออาชีพในกรณีที่ต้องการนักแปลภาษาญี่ปุ่น บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งใช้นักแปลซึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต้นทาง และผู้อ่านตรวจทานเป็นเจ้าของภาษาของเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบชื่อสถานที่และตรวจความผิดพลาด  หากเอกสารที่ต้องการแปลเป็นเนื้อหาเฉพาะทางเทคนิค   ในกรณีนี้จะมีนักแปลที่เชี่ยวชาญในการแปลศัพท์เทคนิค นักแปลเฉพาะทางกลุ่มนี้ต้องเข้าใจถึงมโนทัศน์ของภาษาธุรกิจดังกล่าวเป็นพิเศษ เพื่อให้แปลได้ถูกต้อง และเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น

นักแปลและบริษัทแปลภาษามืออาชีพ ซึ่งมีความเข้าใจในเนื้อหาเฉพาะทางอย่างถ่องแท้ จะสามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าหากจะหาบริษัทแปลที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถรับมือกับเอกสารที่จำเป็นต้องแปลภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

 

เรียบเรียงโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing

 
shares