เรือวินตา

Written by teeranun on December 8th, 2013. Posted in บทความ

เรือวินตา : Vinta (คนท้องถิ่นเรียกเรือเหล่านี้ว่า เลปา-เลปา : lepa-lepa หรือ ซากายัน : sakayan) เป็นเรือแบบดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้สันนิษฐานว่าวินตาอาจเป็นคำที่มาจากชื่อเหรียญของชาวสเปน ซึ่งเรือเหล่านี้สร้างขึ้นโดยชาวบาจัว (Bajau) และชาวโมโร (Moro) ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะซูลู แหลมซัมโบอังกา (Zamboanga) และทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนา เรือวินตามักจะมีใบเรือที่ทาสีฉูดฉาดหลายๆสีเป็นแนวตั้ง อันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมในบริเวณนี้

เรือวินตาเป็นเรือที่ผู้คนทั่วไปใช้เดินทางไปมาระหว่างหมู่เกาะ ซึ่งสามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสินค้าประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือวินตามีขนาดเล็ก จึงไม่เหมาะแก่การเดินทางในระยะไกล รวมถึงไม่เหมาะแก่การเดินทางในเวลาที่มีคลื่นลมแรง ซึ่งหากจะข้ามทะเลลึกหรือเดินทางไกลๆ จะมีเรืออีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่ากุมปิต (kumpit) และ ซาห์ปิต (sahpit) หรือที่รู้จักกันในอินโดนีเซียว่า ปาเรา (parao) ซึ่งเรือเหล่านี้จะใช้เป็นเรือบ้านและเรือส่งสินค้าที่มีปริมาณมากๆ

ปัจจุบันเรือวินตาถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการออกแบบในเรือรูปแบบใหม่ๆให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งที่พักต่างๆในเกาะมินดาเนามักจะมีเรือวินตาให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการผจญภัยได้เช่าเพื่อไปล่องเรือตามแนวชายฝั่ง นอกจากนี้ ที่เมืองซัมโบอังกายังมีการจัดแข่งขันล่องเรือวินตาข้ามช่องแคบบาสิลันที่มีระยะทาง 23 กิโลเมตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดการแข่งขันปีละครั้งอีกด้วย

 

Tags: , , ,

 
shares