เพราะ หรือ เพราะว่า

Written by akiautumn on October 18th, 2013. Posted in บทความ

เมื่อมีผลก็ต้องมีเหตุทั้งนี้ในภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้บอกเหตุยอดฮิตอยู่ 2 ตัว คือ because และ because of ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะ” หรือ “เพราะว่า” และในครั้งนี้เราจะมาดูความแตกต่างในการใช้ because และ because of กันว่าแตกต่างกันอย่างไร

Because เป็น คำสันธาน (conjunction) จะต้องตามด้วย ประโยค

เช่น

Because there was an accident, I got to work very late yesterday.

(เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยทำให้ฉันมาทำงานสายเมื่อวานนี้)

*จะสังเกตว่า”there was an accident” ถือว่าเป็นประโยค จึงตามหลังคำว่า because

ส่วน

Because of เป็น คำบุพบท (preposition) ต้องตามด้วย คำนาม

เช่น

Because of an accident, I got to work very late yesterday.

(เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยทำให้ฉันมาทำงานสายเมื่อวานนี้)

แต่ “an accident” นั้นไม่ใช่ประโยคเป็นเพียงแค่คำนามเท่านั้น จึงตามหลังคำว่า because of

05/11/12

I woke up late this morning because my alarm clock did not go off as usual. Because of my early class, I hurriedly ran straight to the bathroom and down to the kitchen. I grabbed bread and jam for breakfast straight to my car getting in and starting the engine but I did not work because it ran out of fuel. So, I decided getting taxi. However, I got class late because of a terrible traffic jam. I missed pre-test and got scolded. At noon, terribly, I forgot my lunchbox in the fridge so I went to the canteen getting some bread but it was out of stock because of an accident while delivering. I went back class with hunger and felt a bit angry but, luckily, my friend gave me leftover because she could not finish her lunch. When finishing class, it was a heavy rain so I decided getting taxi home. When I got home I went to the kitchen preparing dinner because my boyfriend came this evening.

 

 

Tags: , ,

 
shares