เที่ยวสถานที่สำคัญในรัสเซีย

Written by blogger on June 1st, 2013. Posted in บทความ

        ประเทศรัสเซีย หรือ สหพันธรัฐรัสเซีย หลาย ๆ คน คงทราบดีว่า เป็นประเทศที่มีประวัติและความสัมพันธ์กับไทยเรามาอย่างยาวนาน เราอาจรู้จักประเทศนี้ผ่านตัวหนังสือจากหนังสือท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือ จากโทรทัศน์ตามรายการท่องเที่ยว เท่าที่เราทราบกันดีว่า ประเทศรัสเซีย มีฉายาว่า “ประเทศหลังม่านเหล็ก” เพราะมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการแบ่งแยกประเทศออกไปเป็นอีกหลายประเทศ เป็นประเทศทีมีสภาพอากาศหนาวเย็น แต่ ที่นี่ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย จะเห็นได้จากบริษัททัวร์ต่าง ๆ นั้น มีโปรแกรมทัวร์ไปประเทศ รัสเซีย อยู่ เกือบทุกบริษัท แม้จะเป็น แค่ทริปสั้น ๆ เล็ก ๆ แต่ก็มีผู้ใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง สถานที่ต่าง ๆ ที่บริษัททัวร์นิยมไปกัน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยว สำคัญมักจะเป็น สถานที่ที่มีความงดงามจากประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เช่น

 
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ตั้งอยู่ที่ กรุงมอสโก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์รัสเซีย ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมในแบบ บาโรก และ เป็นอดีตที่ยิ่งใหญ่จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชม พระราชวังเครมลิน ก่อสร้างระหว่าง ค.ศ. 1837 ถึง 1849 ภายในพระราชวัง แห่งนี้ประกอบด้วยปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ หอสูง ยอดแหลม และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร พระราชวังจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง หอคอยอิวานเวลิกี้สูง 270 ฟุต เป็นที่แขวนระฆัง ของพระเจ้าโบริสดูนอฟ เมื่อขึ้นไปอยู่บนหอคอย จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ กรุงมอสโก ที่สวยงาม ได้อย่างชัดเจน บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สุกอร่าม งามตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

 
จัตุรัสแดง (Red Square) เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ซึ่งจัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย จัตุรัสแดงมีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร ถือได้ว่าเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโกจะวิ่งตรงออกจากจัตุรัสแดงแห่งนี้ นอกจากนี้ จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิล และหลุมฝังศพของวลาดิมีร์ เลนิน อีกด้วย

 
 
 
มหาวิหารเซนต์บาซิล ( St.Basil Cathedral ) อีกสถานที่หนึ่งที่มีความงดงาม และ นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย มีความสวยงามและมีรูปทรงที่แตกต่างจากโบสถ์อื่น ๆ คือ มีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่ตั้งอยู่ตรงกลาง รูปทรงของอาคารจึงเป็นรูป 8 เหลี่ยม และ เป็นการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับ สถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก มีลักษณะหอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ทำให้มีความงดงามแปลกตา และ น่าหลงใหลในมุมมองของผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ

 
 
 
        จากที่กล่าวมา ทั้งสามแห่งนั้นถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศรัสเซียกันเลยทีเดียว นอกจากทั้งสามแห่งจะมีความงดงาม แล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย หากเราได้มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศรัสเซียจึงไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมชมความงดงามของทั้งสามแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

 

Tags: , , ,

 
shares