เทศกาลของดวงจันทร์ (จบ)

Written by jintana on September 28th, 2014. Posted in บทความ

การไหว้พระจันทร์

มาถึงบทส่งท้ายเรื่องราวของเทศกาลไหว้พระจันทร์ สังเกตได้ว่าเรื่องราวของเทศกาลนี้จะเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและผู้หญิง อีกทั้งดวงจันทร์เป็นตัวแทนของหยิน ซึ่งตรงกันข้ามกับเพศชายที่เป็นหยาง ในอดีตจึงนิยมให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้เท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมไหว้กันทั้งหญิงและชาย

แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเทศกาลนี้คือ ขนมไหว้พระจันทร์ (Moon Cake) ขนมชนิดนี้แต่ก่อนนิยมทำเฉพาะไส้ธัญพืชมีรสหวาน แต่ความนิยมก็แปรเปลี่ยนตามกาลเวลาทำให้สอดไส้แปลกใหม่ขึ้นมา เช่น หมูหยอง หมูแฮม เป็นต้น ที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มแล้วแต่วัตถุดิบที่ใช้ทำ นอกจากนั้นการไหว้พระจันทร์ก็ยังมีผลไม้และเครื่องสำอางด้วย ชาวจีนบางบ้านนั้นจะทำพิธีกันบนดาดฟ้า ซึ่งจะจัดเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง จัดต้นอ้อยเป็นซุ้มสวยงาม ประกอบไปด้วยธูปเทียน กระดาษเงิน-ทอง เงินตราจีน โคมไฟและของเซ่นไหว้ต่าง ๆ

ขั้นตอนการไหว้พระจันทร์แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า จะทำพิธีไหว้เจ้าตามปกติ แต่มีการเพิ่มขนมไหว้พระจันทร์ ขนมโก๋และขนมเปี๊ยะ  ต่อมาจะทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ จัดของเหมือนการไหว้บรรพบุรุษตามปกติ พิเศษขนมสามอย่างเหมือนการไหว้เจ้า และเพิ่มผลไม้ด้วย ขั้นตอนสุดท้ายจะไหว้เจ้าแม่ในตอนค่ำ ของเซ่นไหว้จะประกอบไปด้วย ของคาว อาหารเจ ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม กระดาษเงิน-ทอง เนี้ยเก็งโป๊ยเซียนตี่เอี๊ยกระดาษเงิน-ทองแบบสวยงามของไหว้พิเศษอื่นๆ และธูป 3 ดอกหรือบางบ้านจะนิยมใช้ธูปดอกใหญ่ดอกเดียว

ไม่การไหว้พระจันทร์จะทำขึ้นเพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือตำนานความเชื่อที่เล่าต่อกันมา แต่เทศกาลนี้ก็สามารถเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม สิ่งที่กระทำต่อเนื่องกันแบบรุ่นต่อรุ่นได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับมนุษย์ที่คล้ายว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน เป็นอีกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะผ่านพ้นไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

Tags: , ,

 
shares