เกาะเบซาร์

Written by teeranun on January 26th, 2014. Posted in บทความ

เกาะเบซาร์

เกาะเบซาร์ เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศตะวันออกของชายฝั่งรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางโดยเรือจากเมืองเมอร์ซิง (Mersing town) ราว 30 นาที จุดสูงสุดของเกาะอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 258 เมตร

เกาะเบซาร์นั้นล้อมรอบด้วยเกาะราวา (Rawa Island) เกาะซีบู (Sibu Island) และเกาะติงกิ (Tinggi Island) ถือเป็นเกาะที่มีความสวยงามมาก เนื่องจากมีหาดทรายละเอียดขาวที่สะอาด และมีน้ำทะเลที่ใสมาก และสัตว์น้ำที่เกาะนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ โดยรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการคุ้มครองสัตว์น้ำจำนวน 60 ชนิด ซึ่งกินพื้นที่คิดเป็นระยะห่างจากเกาะออกไปในทะเล 3.7 กิโลเมตร

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแล้ว เกาะเบซาร์ยังมีป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย เกาะนี้ยังมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงอยู่อีกราว 7-8 หมู่บ้าน

เกาะนี้มีตำนานท้องถิ่นที่กล่าวถึงเรื่องชาวประมงคู่หนึ่งที่กลายเป็นเงือก โดยตำนานได้กล่าวไว้ว่าชาวประมงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เกิดอยากกินสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากแถบทะเลเมอร์ซิง แต่หลังจากที่กินเข้าไปแล้ว ชาวประมงผู้หญิงคนนั้นก็ได้กลายเป็นนางเงือกและหายไปจากบ้าน ทำให้ชาวประมงผู้ชายที่เป็นสามีเกิดความเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ภายหลังชาวประมงผู้ชายก็ได้กินสาหร่ายชนิดเดียวกันและกลายเป็นเงือกตามชาวประมงผู้เป็นภรรยา และปัจจุบันชาวบ้านยังมีความเชื่อกันว่าเงือกคู่นี้ยังคงอยู่รอบเกาะ และหากินสาหร่ายที่ทำให้กลายเป็นเงือก

นอกจากนี้ เคยมีเรื่องเล่าว่าแต่เดิมเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะบาบีเบซาร์ ซึ่งหมายถึงเกาะที่เต็มไปด้วยหมูป่า โดยสันนิษฐานกันว่าแต่เดิมเกาะนี้เคยมีหมูป่าอยู่ชุกชุมก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาตั้งถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ไม่เหลือหมูป่าที่เกาะแห่งนี้อีกแล้ว

Tags: , , ,

 
shares