หันตู รายา : จ้าวปีศาจแห่งวัฒนธรรมมาเลย์

Written by teeranun on February 14th, 2014. Posted in บทความ

หันตู รายา : จ้าวปีศาจแห่งวัฒนธรรมมาเลย์

หันตู รายา : Hantu Raya (หันตูในc แปลว่าผี ส่วนรายาในภาษามาเลย์ แปลว่าความยิ่งใหญ่,ใหญ่) เป็นจ้าวปีศาจในวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีดั้งเดิมในแหลมมลายู ซึ่งจะมีผู้ที่ฝึกวิชาไสยศาสตร์คอยเลี้ยงหันตู รายา และหันตู รายาจะมอบพลังแก่เจ้าของที่คอยเลี้ยงดูเป็นการตอบแทน

ในสมัยโบราณนั้น ความเชื่อของผู้คนบนแหลมมลายู ได้รับการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผี พุทธศาสนา และศาสนาฮินดูเข้าด้วยกัน และผู้ที่นับถือวิญญาณประเภทต่างๆก็ปรากฏได้ทั่วไปตามชนบท โดยความเชื่อเรื่องหันตู รายานี้ แต่เดิมเชื่อกันว่าผู้ที่เลี้ยงปีศาจเหล่านี้เมื่อใกล้จะเสียชีวิต หันตู รายาก็จะหาเจ้าของรายใหม่ที่มักจะเป็นทายาทของผู้เลี้ยงปีศาจคนเดิม ซึ่งการเลี้ยงหันตู รายานี้ถือเป็นการผูกมัดกันระหว่างผู้เลี้ยงกับปีศาจเอง และหากปล่อยให้หันตู รายาเป็นอิสระโดยไม่มีใครเลี้ยงดู ก็จะออกอาละวาดหลอกหลอนผู้คน และบางตำนานยังกล่าวด้วยว่าหันตู รายาอาจเข้าไปสิงอยู่ในศพแล้วกลายเป็นผีดิบได้

หันตู รายามีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประเภทต่างๆ รวมถึงการแปลงร่างให้เหมือนกันผู้เลี้ยงตนเองก็ได้ และหันตู รายาจะอยู่กับผู้เลี้ยงเสมอ และผู้เลี้ยงสามารถสั่งให้หันตู รายาไปทำร้ายหรือไปสังหารใครก็ได้ตามที่ผู้เลี้ยงคนนั้นปรารถนา โดยสิ่งของที่ใช้เซ่นหันตู รายา มักจะประกอบด้วยข้าวเหนียวเหลือง ไข่ ไก่ปิ้ง แผ่นแป้งข้าวเจ้า และตุ๊กตา ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงหันตู รายาบางคนมักจะเซ่นหันตู รายาด้วยเลือดสดจากการฆ่าสัตว์ต่อหน้าซึ่งเปรียบเสมือนการบูชายัญ และการเซ่นหันตู รายา จะต้องเซ่นตรงตามเวลา ไม่เช่นนั้นจะทำให้หันตู รายาไม่พอใจและออกอาละวาดได้

บางครั้งการจะเลี้ยงหันตู รายาก็มักจะนำศพเด็กแรกเกิดมาประกอบพิธี (คล้ายกับการทำกุมารทองของไทย) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในแหลมมลายูแล้ว ความเชื่อเรื่องหันตู รายาก็ลดลง และมีการนำความเชื่อเรื่องญิน (ปีศาจจำพวกหนึ่งตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม) มาปะปนกับความเชื่อเรื่องหันตู รายา

Tags: , ,

 
shares