สุสานแห่งความเจริญรุ่งเรือง “ปอมเปอี” (Pompeii)1

Written by jintana on April 10th, 2014. Posted in บทความ

สุสานปอมเปอี1

อีกหนึ่งสถานตากอากาศในยุคโรมันโบราณในประเทศอิตาลีนอกจากเกาะคาปรีแล้ว ถ้าไม่พูดถึงเมืองแห่งนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ นั้นคือ เมืองปอมเปอี อดีตของความเจริญรุ่งเรืองของชนชั้นสูงสมัยโรมันโบราณ เมืองแห่งนี้มากมายไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าอย่างยิ่ง แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยจมหายไปกับโคลนและขี้เถ้าลาวาร้อน ๆ แต่กลับเป็นเหตุการณ์ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพราะเหมือนการหยุดเวลาหายนะจากภัยธรรมชาติเอาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่า โรมันโบราณเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองเพียงใด

ปอมเปอี หายไปจากแผนที่โลกเพราะจมหายไปกับลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียส ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ซึ่งถ้านั่งเรือจากเมืองเนเปิลส์ไปเกาะคาปรีก็จะมองเห็นภูเขาไฟวิสุเวียสที่เคยระเบิดท่วมเมืองโดยรอบอย่างไม่เหลือชิ้นดีได้อย่างชัดเจน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เมืองปอมเปอีมีอายุราว 550 – 700 ปีก่อนคริสตกาล จากหลักฐานโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า เมืองนี้เป็นสถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงในสมัยนั้น มีประชากรอยู่อาศัยราว ๆ 20,000 คน มีจำนวนไม่น้อยเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเล

ปอมเปอี เป็นเมืองที่ถูกสร้างอย่างดี เพราะจากหลักปรากฏว่ามีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังมีการวางท่อน้ำชลประทาน ซึ่งหากเทียบในสมัยโรมันโบราณแล้วนับว่าเป็นเมืองที่เจริญมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสนามกีฬา โรงมหรสพ และโรงอาบน้ำที่นิยมกันในยุคโรมันอีกด้วย

 

Tags: , ,

 
shares