สุสานแห่งความเจริญรุ่งเรือง “ปอมเปอี” (Pompeii) 2

Written by jintana on April 12th, 2014. Posted in บทความ

Pompeii

หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของเมืองแห่งนี้นอกจากข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆแล้ว ยังมีอิริยาบถของชาวเมืองในห้วงเวลาหายนะจากภัยธรรมชาติอย่างการระเบิดของภูเขาไฟ อิริยาบถต่าง ๆนี้ เป็นการขุดค้นที่น่าทึ่งของหัวหน้านักโบราณคดีผู้มีชื่อว่า จูเซปเปฟีโอเรลลี ที่ใช้ปูนพลาสเตอร์กรอกลงไปในซากโบราณที่เคยมีซากศพอยู่ข้างใน เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไป ข้างในก็จะเป็นโพรงดินกลวง ๆ หากขุดต่อไปก็จะเกิดการเสียหายแตกหัก ซ้ำยังเป็นการทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการเทปูนลงไปในโพรงดินจนได้ออกมาเป็นประติมากรรมอย่างที่เห็นนี้ นับได้ว่าเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สำคัญว่า ชาวเมืองปอมเปอีนั้นอาจเสียชีวิตเพราะสูดดมก๊าซพิษเข้าไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่ได้อพยพออกจากเมืองเมื่อเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิด แต่ชาวเมืองเลือกที่จะหลบอยู่ในบ้านอย่างเงียบ ๆ เถ้าถ่าน ขี้เถ้า ลาวา โคลนร้อน ๆ ก็ได้ไหลมาทับถมสูงราว 10เมตร เกินแรงหลังคาจะรับไหว จึงทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นทะเลโคลนลาวาในพริบตา

การขุดค้นซากเมืองปอมเปอีเริ่มต้นขึ้นราว ค.ศ.1534, ค.ศ.1689 ในปีนี้ถูกค้นพบโดยคนงานขุดคลองส่งน้ำ ขุดพบสิ่งก่อสร้างแบบโรมัน เหรียญเงิน และรูปปั้น ต่อมาในปี ค.ศ.1748 เชื้อสายราชวงศ์บูร์บง ได้จ้างให้คนมาขุดค้นซากโบราณเหล่านี้ เพื่อนำของมีค่ามาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ประจำตระกูลบูร์บง และสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1861 ขุดค้นโดยรัฐบาลอิตาลีหลังจากราชวงศ์บูร์บงล่มสลาย

ปัจจุบันเมืองปอมเปอีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศอิตาลี ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาจะเพราะประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและหลักฐานโบราณคดีที่มีคุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันโบราณหรือแม้กระทั่งภัยธรมชาติอันน่าสะพรึงกลัว

Tags: , ,

 
shares