9อันดับสถานที่ท่องเที่ยวของแดนมังกร(1)

Written by jintana on May 22nd, 2014. Posted in บทความ

The Terracotta Warriors

กำแพงเมืองจีน คงเป็นทราบกันดีว่าสถานที่แห่งนี้ถูกบันทึกไว้ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “กำแพงหมื่นลี้” เพราะมีความยาวถึง 6,350 กิโลเมตร กำแพงแห่งนี้สร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของจีน เริ่มสร้างระหว่างปี พ.ศ. 300-329 (243-252ปีก่อนคริสตกาล)จุดประสงค์เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ

พระราชวังต้องห้าม หรือ นครต้องห้าม ในชื่อ The Forbidden  เป็นพระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิง – ราชวงศ์ชิงรวม 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปีตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ทางตอนเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ หรือ The Terracotta Warriors สุสานหุ่นดินเผาของทหารและม้านับหมื่นชิ้น สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ ที่มีดำริให้สร้างสุสานที่เป็นมหาสุสานและที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ ทำให้ต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นโดยปั้นหุ่นทหารและม้าตามต้นแบบคนจริง และหลังจากนั้นผู้ที่ถูกเป็นแบบก็ต้องจบชีวิตลงเพื่อเป็นวิญญาณเฝ้าสถานที่แห่งนี้ สิ่งที่น่าแปลกคือยังไม่มีผู้ใดค้นพบพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้เลย

Tags: , , ,

 
shares