วิทยาการของจีน 4

Written by jintana on July 5th, 2015. Posted in บทความ

วิทยาการของจีน 4

ความรู้ความสามารถของประชาชนชาวจีนในอดีตนั้นได้ตกทอดถึงลูกหลานกลายเป็นวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆที่อำนวยความสะดวกสบายและให้ประเทศจีนก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในปัจจุบัน

ความรู้ทางวิศวกรรมโลหะเมื่อ 3,000 ปีตรงกับสมัยราชวงศ์ชาง ชาวจีนเริ่มรู้จักการถลุงสำริด และนำแร่เหล็กมาใช้ นอกจากนี้ได้ปรากฏเทคนิคการถลุงเหล็กกล้าในสมัยชุนชิวอีกทั้งยังมีการชลประทานตูเจียงแย่นที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งมีชื่อเสียงมากจนถึงปัจจุบัน

การพัฒนาด้านถ่านหินปรากฏขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการหลอมเหล็กกล้าเพื่อสร้างอาวุธมากมาย และอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจมาก คือ “นกพยนต์” ซึ่งใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยวงเวียนและไม้ฉาก ประดิษฐ์ขึ้นจากไม้ไผ่สามารถบินได้สามวันสามคืนโดยไม่ตกพื้นเลย ประดิษฐ์ขึ้นโดย “ก๋งชูจื่อ” วิศกรที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

เรือสำเภาเป็นสิ่งที่เรามักจะนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศจีน แต่ในทางประวัติศาสตร์กลับไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการต่อเรือสำเภาเลย กล่าวคือไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเรือที่ถูกค้นพบมีอายุเท่าไร รวมไปรูปร่าง ลักษณะในแบบที่ต่างกันออกไปว่าพัฒนามาอย่างไร แต่ก็ยังมีตำราชาวจีนเก่าแก่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 เล่มหนึ่งเขียนถึงเรือสำเภาว่า มีมาแต่สมัยโบราณในอ่าวเปอร์เซีย และชาวเปอร์เซีย หรือชาวอินเดียเป็นกลุ่มคนที่ใช้เรือเป็นครั้งแรกเพื่อเดินเรือไปยังประเทศจีน แต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่มากเพราะไม่มีการทิ้งหลักฐานใดๆไว้

ความรู้ด้านการต่อเรือของจีนนั้น ชาวยุโรปได้นำไปประยุกต์กับการต่อเรือเหล็กในศตวรรษที่ 19หลายพันปี คือการกั้นเป็นห้องหลาย ๆ ห้อง และสามารถกันน้ำได้ ปัจจุบันเราก็จะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ใบแขวนชนิดห้อย และพรวนใบที่ถูกใช้กับเรือยอร์ชและเรือใบแข่งขันอีกด้วย

Tags: , , ,

 
shares