วิทยาการของจีน 1

Written by jintana on June 3rd, 2015. Posted in บทความ

วิทยาการของจีน

ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านวิชาความรู้สาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้นักประดิษฐ์หลายคนนำไปต่อยอดจนกลายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน และความเจริญรุ่งเรืองอีกด้านหนึ่งของจีนที่เด่นชัดนั้นคือ อักษรจีน

อักษรจีนมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจ เมื่อประมาณ 5,000ปี มีการค้นพบหลักฐานเป็นรูปของอักษรภาพที่แกะสลักเป็นวงกลม พระจันทร์ ภูเขา บนเครื่องปั้นดินเผา ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ส่วนหลักฐานช่วงยุคต้นศิลปะการเขียนของจีนจะเป็นลักษณะการจารึกอักษรบนกระดูกสัตว์อายุประมาณ 3,000 ปี

การเรียงลำดับวิวัฒนาการของอักษรจีนยุคแรก ๆ ในราชวงศ์ชางถึงราชวงศ์โจว จะมีลักษณะเด่นคือ เส้นและชัดเจนมาก เนื่องจากมาจากการหลอมของโลหะ ไม่ใช่การแกะสลักดังเช่นช่วงแรกของยุคประวัติศาสตร์ อักษรยุคนี้เรียกว่า อักษรโลหะ หรือ จินเหวิน จากนั้นก็มีการใช้ตัวอักษรนี้เรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ฉิน และได้มีการปฏิรูปตัวอักษรจีนครั้งใหญ่จากการรวบรวมแผ่นดินจีนของจิ๋นซีฮ่องเต้ในปี ค.ศ.221 เพื่อให้ประเทศจีนใช้รูปแบบอักษรเดียวกันเรียกว่า อักษรจ้วนเล็ก

เมื่อเกิดอักษรจ้วนเล็กขึ้นก็มีอักษรลี่ซูใช้ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งอักษรลี่ซูนั้นเกิดจากการพัฒนาของอักษรจ้วนเล็กจึงทำให้อักษรจีนกลายเป็นอักษรสัญลักษณ์ ไม่ใช่อักษรภาพเหมือนยุคแรก นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาด้านการเขียนอักษรมาเรื่อยเป็นอักษรข่ายซู ซึ่งเป็นอักษรที่เกิดภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน จากนั้นการเขียนอักษรถูกย่อลง โดยการนำลายเส้นที่มีอยู่แต่เดิม มาย่อให้เหลือเพียงขีดเดียวซึ่งฉีกรูปแบบภายใต้กรอบสีเหลี่ยมออกไปเรียกว่า อักษรเฉ่าซู สุดท้ายคืออักษรสิงซู เป็นการเขียนอักษรจีนแบบตวัดอย่างสวยงาม เหมือนเป็นการผสมระหว่าง ข่ายซู และเฉ่าซูเข้าด้วยกัน เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่น ทางตะวันออก

Tags: , , ,

 
shares