วันหยุดประจำชาติของมาเลเซีย

Written by teeranun on February 8th, 2014. Posted in บทความ

วันหยุดประจำชาติของมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ในด้านการแบ่งพื้นที่การปกครอง ก็ยังแบ่งออกได้ถึง 16 เขตการปกครอง และแต่ละเขตการปกครองก็ยังมีวันหยุดราชการเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จะนำเสนอวันหยุดประจำชาติที่ถือเป็นวันหยุดราชการกันทั้งประเทศมาเลเซียดังต่อไปนี้

1. วันแรกของตรุษจีน ราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ภาษามาเลย์เรียกว่า ตาหุน บารู ซินา (Tahun Baru Cina)

2. วันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ภาษามาเลย์เรียกว่า ฮารี เปเกอร์จา (Hari Pekerja)

3. วันวิสาขบูชา ราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ภาษามาเลย์เรียกว่า ฮารี ไวสัก (Hari Waisak)

4. วันประสูติของพระราชาแห่งมาเลเซีย (Malaysia King’s Birthday) ตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งของเดือนมิถุนายน ภาษามาเลย์เรีกยว่า ฮารี เกปุเตราน ยังดี-เปอร์ตวนอากง (Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong)

5. วันเมอร์เดกา (วันประกาศอิสรภาพ) ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ภาษามาเลย์เรียกว่า ฮารี เกบังซาน (Hari Kebangsaan)

6. วันชาติ ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ภาษามาเลย์เรียกว่า ฮารี มาเลเซีย (Hari Malaysia)

7. วันทีปาวลี ราวเดือนพฤศจิกายน ภาษามาเลย์เรียกทับศัพท์ตามภาษาฮินดีว่าทีปาวลีเช่นกัน

8. วันคริสต์มาส ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ภาษามาเลย์เรียกว่า ฮารี คริสมาส (Hari Krismas)

9. วันแรกของเดือนมุฮัรรอม (เดือนแรกตามปฏิทินฮิจญ์เราะห์ของอิสลาม) ภาษามาเลย์เรียกว่า อวัล มุฮัรรอม (Awal Muharram)

10. วันประสูติของพระศาสดามูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลเอาวัล ภาษามาเลย์เรียกว่า เมาลิดูร์ ราซูล (Maulidur Rasul)

11. วันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี (วันออกจากการถือศีลอด) ตรงกับวันที่ 1-2 ของเดือนเชาวาล

12. วันแรกของฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา (วันออกฮัจญ์) ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ

จากวันหยุดราชการที่นำเสนอนี้ จะเห็นได้ว่าชาวมาเลเซียให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนาหรือลัทธิต่างๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Tags: , ,

 
shares