ระบำกลองพื้นบ้านเกาหลี

Written by jintana on September 8th, 2013. Posted in บทความ

“ชังกูชุม หรือ ชังโกชุม” (장구춤/장고춤) คือ การแสดงพื้นบ้านของกลองเกาหลี โดยใช้กลอง ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกลองยาวบ้านเรา ระบำกลองชังกูเป็นแสดงที่ใช้กลองรูปทรงนาฬิกาทรายที่นิยมใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ของเกาหลี

การแสดงระบำชังกูเป็นการแสดงที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มันได้ถูกกวาดล้างไปพร้อม ๆกับวัฒนธรรมของเกาหลีในยุคสมัยที่ถูกญี่ปุ่นยึดครอง การแสดงชุดนี้จะใช้นักแสดงผู้หญิงเท่านั้น จะใช้คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และจะตีกลองแล้วระบำตามจังหวะกลอง จังหวะช้าหรือเร็วนั้นแล้วแต่ชุดการแสดง

ระบำที่ไม่ซับซ้อนทำให้เราเพลิดเพลินตามจังหวะเสียงกลองได้ นักแสดงจะสวมใส่ชุดฮันบก และทำการแสดงพร้อมกลองชังกูและไม้ตีที่มีสายคล้องกับตัวนักแสดง ชาวเกาหลีนั้นนิยมนำการระบำชังกูมีแสดงในช่วงงานเทศกาลและเฉลิมฉลอง

Tags: , , , , ,

บทความล่าสุด

หิกายัต บันจาร์ : ประวัติศาสตร์เมืองบันจาร์มาซิน

หิกายัต บันจาร์ : ประวัติศาสตร์เมืองบันจาร์มาซิน

April 17th, 2014

หิกายัต บันจาร์ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ลัมบุง มังกุรัต เป็นเอกสารที่กล่าวถึงประวั[...]

สมาคมฟิสิกส์เนปาล

สมาคมฟิสิกส์เนปาล

April 15th, 2014

สมาคมฟิสิกส์เนปาล (Nepal Physical Society : NPS) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ตั้งอยู่ในภาควิชาฟิสิกส[...]

มหาวิทยาลัยตรีภูวัน

มหาวิทยาลัยตรีภูวัน

April 13th, 2014

มหาวิทยาลัยตรีภูวัน (Tribhuvan University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองกฤติปุระ กาฐมาณฑุ[...]

สุสานแห่งความเจริญรุ่งเรือง “ปอมเปอี” (Pompeii) 2

สุสานแห่งความเจริญรุ่งเรือง “ปอมเปอี” (Pompeii) 2

April 12th, 2014

หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของเมืองแห่งนี้นอกจากข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆแล้ว ยังมีอิริ[...]

ประเภทการแต่งงานของชาวฮินดู

ประเภทการแต่งงานของชาวฮินดู

April 11th, 2014

การแต่งงานสำหรับชาวฮินดู (วิวาหะ สังสการ) นั้น ไม่ได้เป็นเพียงความจำเป็นทางสังคมเท่านั้น แต่ยังถือ[...]