ภาษาเกาหลีแสนสนุก (ระดับต้น)

Written by jintana on March 2nd, 2015. Posted in บทความ

ภาษาเกาหลีระดับต้น

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะและสระในภาษาเกาหลีกันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างประโยค และลักษณะประโยคในภาษาเกาหลีกันค่ะ

การเรียงประโยคของโครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลีจะจบท้ายประโยคด้วยกริยา คือ ประธาน + กรรม + กริยา ซึ่งคำกริยาท้ายประโยคนั้นจะผันตามไวยากรณ์ต่าง ๆที่ให้ความหมายและโอกาสในการใช้ที่ต่างกันไป ส่วนประกอบของประโยคที่ไม่ใช่คำกริยานั้นสามารถสลับที่กันได้ เช่น

payok

จากตัวอย่างเราจะสามารถสลับตำแหน่งของกรรมตรง และกรรมรอง ส่วนประธานและกริยาจะอยู่เดิมได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ

อ้างอิง : ผศ.สิทธินี ธรรมชัย.  (2557).  ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น 초급한국어문법 (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).

Tags: , , ,

 
shares