พระเจ้าเซจงมหาราช (세종대왕,世宗大王)

Written by jintana on December 30th, 2013. Posted in บทความ

 พระเจ้าเซจง

มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของประชาชนเกาหลีหนึ่งในนั้นคือ พระเจ้าเซจงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรภาษาเกาหลีฮันกึลให้ชาวเกาหลีได้มีภาษาเป็นของตัวเอง พระองค์มีพระนามเต็มว่า 세종장헌영문예무인성명효대왕(世宗莊憲英文睿武仁聖明孝大王)อ่านว่า
เซจง จางฮัน ยองมุนแยมู อินซอง มยองฮโย แทวัง หรือ สมเด็จพระราชาเซจง จางฮัน ยองมุนแยมู อินซอง มยองฮโยพระเจ้าเซจงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีขึ้นเนื่องจากท่านต้องการให้ประชาชนทั่วไปอ่านออกเขียนได้ เพราะหากใช้อักษรจีนมันยากเกินไปสำหรับประชาชนชาวไร่ชาวนาที่ไม่ได้เรียนหนังสือ พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.1961 – 1993ช่วงที่พะองค์ปกครองนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขของไพร่ฟ้าประชาชน

นอกจากประดิษฐ์อักษรแล้ว พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ จางยองชิล(장영실,蔣英實)นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ ชาวเกาหลีประดิษฐ์สิ่งใดก็ได้ด้วยงบประมาณที่ท่านมอบให้ จางยองชิล จึงประดิษฐ์ มาตรวัดน้ำฝนอันแรกของโลกในปี พ.ศ.1984จากนั้นก็ตามด้วย นาฬิกาน้ำ นาฬิกาแดด และลูกโลกจำลอง เพื่อใช้ในการโหราศาสตร์ แต่จางยองชิลถูกต่อต้านจากขุนนางคนอื่น ๆ เพราะชนชั้นของเขาเป็นเพียงแค่ชอนมิน ซึ่งตำแหน่งที่เขาได้คือตำแหน่งสำหรับชนชั้นยังบันเท่านั้น ในที่สุดเขาก็ถูกปลดเมื่อปี พ.ศ.1984

ช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเซจงนั้น พระองค์ได้ส่ง อีจองมู ไปตีเกาะของโจรสลัดญี่ปุ่นชื่อว่า เกาะซึชิมา จนกระทั่งตระกูลโซ
ยอมจำนนส่งเครื่องบรรณาการให้ฮันซอง จากนั้นปี พ.ศ.1963 เกาะซึชิมาก็ขึ้นตรงต่อมณฑลคยองฮันของโซชอน สมัยนั้นอาณาจักรโซชอนกว้างไกลไปถึงตอนเหนือของแมนจูด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์พระเจ้าเซจงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์อีกพระองค์ของเกาหลีที่มีพระราชกรณียกิจมากมายทำให้ชาวเกาหลีทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชน ธนบัตรชนิดหมื่นวอนของเกาหลีจะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ ทั้งยังมีอนุสาวรีย์ของพระองค์ตั้งอยู่ที่จตุรัสควังฮวามุน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Tags: , ,

 
shares