ปีๆ วันๆ

Written by akiautumn on March 23rd, 2016. Posted in บทความ

996748_196193990583316_1003966049_n

มาพบกับบทความภาษาอังกฤษน่ารู้กันต่อครับ ผมมั่นใจว่าหลายๆ คนรู้จักคำว่า ‘year’ กับ ‘day’ กันดีครับ เช่น

Several years went by.

-หลายๆ ปีผ่านพ้นไป

The machine operates all day long.

– เครื่องจักรทำงานตลอดทั้งวัน

 

ทว่าเกิดทั้งสองคำมาพร้อมกัน ‘a year and a day’ แบบนี้ล่ะ จะทราบไหมว่ามีความหมายว่าอย่างไร ถ้าให้ความหมายแบบตรงไปตรงมาจะหมายถึง ‘หนึ่งปีกับอีกหนึ่งวัน’ครับ แต่จริงๆ แล้ววลีนี้หมายถึง ‘หนึ่งปีเต็ม’ ครับ เช่น

My father passed away a year and a day.

-คุณพ่อของผมเสียชีวิตได้ครบหนึ่งปีเต็มแล้ว

 

แต่ถ้าเจอ ‘year in and year out’ไม่ได้หมายถึง ‘ปีเข้าปีออก’ นะครับ แต่จะหมายถึง ‘ตลอดทั้งปี’ หรือ ‘ทุกปี’กล่าวคือต่อเนื่องตลอดปีไปเรื่อยๆเหมือนกับ every year นั้นเองครับ เช่น

He has been doing the same stupid things year in and year out.

-เขาชอบทำสิ่งที่งี่เง่าๆ ตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย

ซึ่งก็มี ‘day in and day out’ เหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึง ‘วันเข้าวันออก’ เหมือนกันครับ แต่จะหมายถึง ‘ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน’‘ไม่หยุดหย่อน’ ‘ไม่เว้นแต่ละวัน’ หรือ every day ครับ เช่น

He has been doing the same stupid things day in and day out.

-เขาชอบทำสิ่งที่งี่เง่าๆ ตลอดไม่หยุดหย่อนเลย

 

จะเห็นว่าแม้แต่คำว่า year และ day ที่เราคุ้นๆ ตากัน ก็ยังมีวลีที่อาจทำให้เรางงกันได้ไม่น้อย ทางที่ดีเราควรหมั่นศึกษาให้มากเพราะเป็นวลีที่มีให้เห็นบ่อยครั้งซึ่งหากเราไม่รู้ความหมายที่ถูกต้อง อาจจะทำให้รับเข้าใจผิดๆ ได้

Tags: , , , ,

 
shares