ประภาคารเอ๋อหลวนปี้

Written by teeranun on January 22nd, 2014. Posted in บทความ

ประภาคารเอ๋อหลวนปี้

ประภาคารเอลูอัน (Eluanbi Lighthouse : 鵝鑾鼻燈塔) เป็นประภาคารที่ตั้งอยู่บนแหลมเอ๋อหลวนปี้ ซึ่งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับช่องแคบไต้หวัน ทางตอนใต้ของไต้หวัน โดยประภาคารนี้หันหน้าไปทางช่องแคบลูซอนของฟิลิปปินส์ ประภาคารแห่งนี้ได้รับฉายาว่า “แสงแห่งเอเชียตะวันออก” เนื่องจากเป็นประภาคารที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดของไต้หวัน

ประภาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อ ดับเบิ้ลยู เอฟ สปินลี(W.F.Spinley) ซึ่งการออกแบบประภาคารแห่งนี้มีลักษณะพิเศษที่ประภาคารอื่นๆไม่มีคือ เป็นประภาคารที่ติดอาวุธ มีสนามเพลาะ และช่องปืนตามกำแพง นอกจากนี้ ยังมีป้อมปราการ เนื่องจากประภาคารแห่งนี้เคยถูกรุกรานจากชนเผ่าท้องถิ่น

ในช่วงปี ค.ศ. 1894-1895 เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ประภาคารแห่งนี้ได้ตกอยู่ในการปกครองของญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้บูรณะประภาคารนี้ในปี ค.ศ. 1898 แต่ประภาคารก็ได้รับความเสียหายอย่างมากอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของทหารญี่ปุ่น

ในปี ค.ศ. 1926 ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังถูกใช้เป็นประภาคารเพื่อส่งสัญญาณให้กับเรือเดินทะเล รวมถึงยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง (Kenting National Park : 國家公園)

Tags: , , ,

 
shares