ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 3

Written by jintana on March 10th, 2015. Posted in บทความ

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 3

 

ยังเหลือประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่อยู่ห่างออกไปอีกสามประเทศที่เรายังไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวของดอกไม้ประจำชาติฝากกัน ให้บทความนี้ส่งท้ายประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่เหลือก็แล้วกันค่ะ

เริ่มต้นกันที่ประเทศเวียดนาม อากาศดี สาวสวย สถานที่ท่องเที่ยวงดงาม มีดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติ และเป็นรู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้ดอกบัวยังถูกนำไปใช้ในเพลงของเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกประเทศที่เราลืมไม่ได้เลย ดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกพุดแก้วดอกสีขาวกลิ่นหอมและบานส่งกลิ่นในเวลากลางคืน บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง มักจะถูกนำไปใช้ในงานพิธีต่าง ๆ และยังปรากฏในตำนา เรื่องเล่าและบทเพลงของชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย

ประเทศสุดท้ายคือ ประเทศบรูไน มีดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกซิมปอร์ หรือดอกส้านชะวา มีกลีบเหลืองใหญ่ลักษณะคล้ายร่มเมื่อบานเต็มที่ มีสรรพคุณช่วยในการรักษาบาดแผล พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศบรูไน และยังมีในธนบัตร รวมไปถึงงานศิลปะของบรูไนอีกด้วย

ดอกไม้ประจำชาตินอกจากมีความสวยงามต่างกันออกไปยังบ่งบอกถึงชาติได้อย่างลงตัวอย่างน่าประหลาดใจ สิ่งที่สวยงามและอ่อนโยนยังมีความหมายที่เข้มแข็งและสามารถถ่ายทอดความเป็นประเทศนั้นได้อย่างกลมกลืนกับลักษณะของคนในชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์อันน่าจดจำให้คนในชาติหรือแม้ชาวต่างขาติก็ตาม

Tags: , ,

 
shares