ชาวเซบูโน่

Written by teeranun on January 14th, 2014. Posted in บทความ

ชาวเซบูโน่

ชาวเซบูโน่ เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในเกาะเซบูของประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์วิซายัน และยังเป็นกลุ่มคนที่มีมากเป็นอันดับ 2 ในประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติศาสตร์ของผู้คนกลุ่มนี้สามารถย้อนไปได้ถึง 30,000 ปี ตั้งแต่กลุ่มคนมาลาโย-โพลีนีเซียนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเซบู (มาลาโย-โพลีนีเซียนคือกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรนีเชียนนั่นเอง) ชาวเซบูโน่ได้มีพัฒนาการด้านการค้ากับญี่ปุ่น โอกินาวา อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอาหรับ โดยสินค้าต่างๆที่ชาวเซบูโน่ค้าขายคือ ไข่มุกกับปะการัง แลกกับผ้าไหม ทอง อาวุธ และเครื่องเทศ ซึ่งชาติที่ทำการค้าขายกับชาวเซบูโน่ก็ได้ส่งอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาให้ชาวเซบูโน่ด้วย

ชาวเซบูโน่ดั้งเดิมมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ ก่อนที่ชาวสเปนจะนำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคมาเผยแผ่ในภายหลัง โดยมีเทศกาลสำคัญคือ เทศกาลซิโนลอก (Sinulog) ที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณกับความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค

เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญสำหรับชาวเซบูโน่ ก็คือการต่อสู้ที่มัคตัน (Battle of Mactan) ลาปู-ลาปู ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าชาวเซบูโน่ ได้สังหารเฟอร์ดินาน แมกเจแลนตาย และทำให้ชาวเซบูโน่ต่อต้านการล่าอาณานิคมจากสเปนเรื่อยมา แต่ในที่สุดชาวสเปนก็สามารถครอบครองเกาะเซบูได้

ในส่วนของวัฒนธรรมและเทศกาลของชาวเซบูโน่ที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน จะเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมสเปนและวัฒนธรรมเม็กซิกัน โดยเฉพาะคำแสลง นอกจากนี้วัฒนธรรมสเปนและเม็กซิกันยังมีอิทธิพลในเรื่องอาหาร การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี รวมถึงงานฝีมือต่อชาวเซบูโน่เป็นอย่างมาก

ชาวเซบูโน่โน่มีภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาษาวิซายัน ใช้สื่อสารกันมากในเกาะเซบู โบโฮล (Bohol) ซิคิวเจอร์ (Siquijor) บีรีรัน (Biliran) ทางตะวันตกและทางใต้ของเลย์เต (Leyte) ทางตะวันออกของเนกรอส (Negros) และทางเหนือของเกาะมินดาเนา

Tags: , , ,

 
shares