ความหลังอันน่าจดจำ (1)

Written by akiautumn on January 12th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความครั้งจะรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความทรงจำมาให้ ผู้อ่านกันนะครับ ซึ่งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความทรงจำนี้ก็มีมากมายหลายแขนงเสียเหลือเกิน เราไปดูกันทีละตัวกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

Memory (n.) ความทรงจำ เป็นคำที่เห็นกันบ่อยมากในหลายๆ สื่อเลยทีเดียว ซึ่งนอกจากจะแปลว่าความทรงจำแล้ว อาจจะหมายถึง ความจุในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกด้วย อาทิ memory stickหรือที่เรียกกันภาษาบ้านว่า flash drive หรือ USB นั้นเอง

 

All of you in my memory is still shining in my heart.

-พวกคุณทุกคนในความทรงจำของฉันยังคงส่องประกายภายในหัวใจของฉัน

This experience will always remain in my memory.

-ฉันจะเก็บประสบการณ์นี้ไว้ในความทรงจำของฉันตลอดไป

*สำหรับ memory ยังมีอีก 2 รูปคือ memorable (adj.) และ memorability (n.) ซึ่งหมายถึง มีค่าน่าจดจำ เช่น

Dreams may be vivid and memorable.

-ความฝันนั้นช่างดูมีชีวิตชีวาและน่าจดจำเสมอมา

 

Memorize (v.) ท่องจำ บันทึกไว้ ตัวนี้ทำน่านี้เป็นคำกริยา มีหน้าทีตามความหมายคือการจดจำ หรือ บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไว้ในความทรงจำ เช่น

I have memorized 2000 English words.

-ฉันจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้กว่า 2000 คำแล้ว

I just can’t memorize students’ names.

-ฉันจำชื่อนักเรียนไม่ได้เลยซักคน

 

Memorization (n.) การระลึกถึง ตัวนี้เป็นภาคคำนามของ memorize ดังนั้นจึงมีความหมายที่ไม่ต่างกันมากนักคือการนึกถึงสิ่งที่จดจำหรือบันทึกไว้ได้ เช่น

 

These theories typically focus on familiarization instead of memorization.

-ทฤษฎีเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปทางความคุ้นเคยแทนที่จะใช้การจดจำ

The methods were outdated and centered around rote memorization and translation.

-วิธีการพวกนั้นมันล้าสมัยไปแล้วและก็ยังคงเน้นแนวทางในการเรียนรู้แบบท่องจำและแปลสื่อต่างๆ ออกมาอยู่

 

ในบทความนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับและในครั้งหน้าเราจะมารู้จักความทรงจำในรูปแบบอื่นๆ กันครับ

Tags: , ,

 
shares