ความลงตัวของศิลปะกับอารยธรรมจีน 2

Written by jintana on June 1st, 2015. Posted in บทความ

sin 2

ศิลปะของอารยธรรมจีนต่อจากคราวที่แล้วยังเหลืออีก 2 ประเภท ที่เรายังไม่ได้หยิบยกออกมาเล่นสู่กันฟัง คือ ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวรรณกรรม

เริ่มต้นกันด้วยงานด้านสิ่งก่อสร้าง หรือที่เราเรียกว่า สถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นกว่าใครก็คือ กำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อป้องกันการรุกรานของชาวมองโกล นอกจากนี้ เมืองปักกิ่ง ที่สร้างโดยกุบไลข่าน สมัยราชวงศ์หงวน ซึ่งเมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องในการวางผังเมือง

สิ่งก่อสร้างอีกมากมาย เช่น พระราชวังปักกิ่ง (ราชวงศ์เหมิง) พระราชวงฤดูร้อน (ราชวงศ์ซ่ง) โดยรับสั่งของพระนางซูสีไทเฮาที่มีการผสมผสานระหว่างจีนโบราณและยุโรป อุโมงค์ใต้ดิน (ราชวงศ์ฮั่น)  เป็นต้น

ด้านวรรณกรรม งานด้านวรรณกรรมนั้นส่วนใหญ่จะสอดแทรกเรื่องราวทงประวัติศาสตร์ลงไปด้วย เช่น สามก๊ก ถูกสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในคริสต์ศวรรษที่ 14 ซึ่งช่วงนั้นเกิดความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศฉันถึงราชวงศ์ฮั่น

ช่วงคริสต์ศวรรษที่ 16-17 วรรณกรรมที่มีชื่อสียงคือ จินผิฝเหมย หรือดอบัวทอง เกี่ยวกับสังคมและชีวิตครอบครัวที่มากด้วยเงินทองและอำนาจด้วยวิธีการทำชั่วและขัดกับศีลธรรมสุดท้ายแล้วต้องได้รับกรรม

วรรณกรรมเรื่อง หลงโหลวเมิ่ง หรือความฝันในหอแดง สุดยอดวรรณกรรมในสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสังคมศักดินาของจีนที่กำลังเสื่อมก่อนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่

Tags: , , ,

 
shares