ความลงตัวของศิลปะกับอารยธรรมจีน 1

Written by jintana on May 30th, 2015. Posted in บทความ

sin1

ศิลปกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตได้อย่างดี บางบทความกล่าวไว้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของยุคนั้น ๆ เช่นกันกับเรื่องราวของอารยธรรมจีน ศิลปกรรมของจีนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวรรณกรรม

ด้านจิตรกรรม หรือที่เรารู้จักกันดีคือ ศิลปะภาพเขียนและการเขียนอักษรจารึกต่าง ๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้พบการจารึกไว้บนกระดูกเสี่ยงทายซึ่งตัวอักษรจีนนั้นมีลักษณะคล้ายรูปภาพ ความรุ่งเรืองทางด้านงานจิตรกรรมของจีนโดดเด่นอย่างมากในสมัยราชวงศ์ฮั่นและซ่ง งานที่ได้รับความนิยมในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือ การเขียนภาพบนผ้าไหม ซึ่งจะถูกวาดเกี่ยวกับเรื่องเล่าในตำราของขงจื้อ พระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ ส่วนในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นมักจะวาดภาพเป็นภาพมนุษย์กับธรรมชาติ ทิวทัศน์ ดอกไม้อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับบทกวีนิพนธ์ด้วย

ด้านประติมากรรม หรืองานปั้นต่าง ๆ ย้อนกลับไปสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ทำจากดินสีแดง มีลวดลายเป็นรูปเรขาคณิต และภาชนะสำริดที่มีลักษณะเป็นหม้อ 3 ขา ซึ่งในสมัยราชวงศ์ถังได้พัฒนามาเป็นเครื่องเคลือบดินเผา 3 สี คือ เหลือง น้ำเงิน เขียว และสีเขียวไข่กา พัฒนาการของเครื่องเคลือบนั้นก้าวไกลจนกลายเป็นสินค้าส่งออกในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นเครื่องลายครามและลายสีแดง ต่อเนื่องมาจนสมัยราชวงศ์ชิง จะนิยมสีสันที่สดใส เช่นชมพู เขียว แดง เป็นต้น

ต่อมาสมัยปลายราชวงศ์โจวถึงราชวงศ์ฉินมีการปั้นหุ่นดินเผาเป็นรูปทหารซึ่งมีการแสดงอารมณ์ออกมาทางใบหน้า ขนาดเท่าคนจริง ในสุสานของจักรพพรรดิจิ๋นซีที่เมืองซีอาน นอกจากนั้นชาวจีนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับหยก จึงมีการสร้างประติมากรรมจากหยกขึ้นในสมัยราชวงศ์ชาง ชาวจีนเชื่อว่าหยกทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความสงบสุข ความรอบรู้ และความกล้าหาญ

Tags: , , ,

 
shares