ขยับปากเอ่ยคำเวียดนาม

Written by jintana on May 11th, 2013. Posted in บทความ


       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสมาชิกอีกประเทศในสมาคมอาเซียน ที่เรียกได้ว่ามีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกับจีนอย่างแยกไม่ออก นั่นอาจเพราะเวียดนามเคยถูกจีนปกครองหลายครั้งหลายครา วัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่ว่า พระราชวัง สุสาน หรือโบราณสถานต่าง ๆก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศจีนอย่างมาก แม้ช่วงหลังเวียดนามจะถูกฝรั่งเศสและญี่ปุ่นยึดครองแต่ก็ไม่มีร่องรอยที่ตกทอดมาถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวเวียดนามให้ได้เห็นกันสักเท่าไร แม้กระทั่งภาษาเวียดนามช่วงแรกก็ใช้อักษรจีนมาโดยตลอด จนพ.ศ. 2463 จึงเปลี่ยนเป็นอักษรโรมัน ภาษาไทยกับเวียดนามนั้นแตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งต่างจากลาวที่มีความใกล้เคียงกับไทยมาก เปรียบเทียบได้ดังนี้

ไทย

ลาว

เวียดนาม

สวัสดี

ซำบายดี

ซินจ่าว

ขอบคุณ

ขอบใจ

กาม เอิน

ขอโทษ

ขอโทด

ซินโหลย

ข้าวสวย

ข้าวเจ้า

เกิม

ก๋วยเตี๋ยว

เฝอ

เฝอ

รถยนต์

ลดใหญ่

แซฮอย

เบียร์

เบย

เบีย

Tags: , ,

 
shares