กำแพงแห่งความพ่ายแพ้ของฮิตเลอร์ 2

Written by jintana on February 6th, 2014. Posted in บทความ

กำแพงแห่งความพ่ายแพ้ของฮิตเลอร์ 2

สหภาพโซเวียตผู้ออกความคิดในการสร้างกำแพงปิดกั้นคนในประเทศแห่งนี้ มองว่าสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงนวัตกรรมของชนชาติ เป็นสัญลักษณ์การต่อต้านระบบทุนนิยม อีกทั้งยังเป็นแนวเขตแดนที่มั่นคง แต่ในมุมมองของโลกเสรีกำแพงเบอร์ลินกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มการปกครอง หรือเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นนั่นเอง

กำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1961 และถูกทำลายลงในปี ค.ศ.1989 รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 28 ปี ตลอดระยะเวลาเกือบสามสิบปีที่ชาวตะวันออกถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกทำให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจในโลกเยอรมันตะวันออกนั้นย่ำแย่ คุณภาพชีวิตลดลงเพราะการปกครองแบบสังคมนิยมที่สิ่งที่ประชาชนหามาได้ต้องตกเป็นของรัฐบาล ทำให้ประชาชนโหยหาอิสรภาพเสรีภาพจากโลกเยอรมันตะวันตก จนทำให้มีการหลบหนีกันเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีคนหลบหนีมาได้กว่า 50,000 คน แต่ก็มีคนต้องจบชีวิตลงด้วยเช่นกัน การที่มีคนหลบหนีออกไปทำให้การสร้างกำแพงมีการปรับปรุงใหม่ถึง 4 ครั้งด้วยกัน

ครั้งที่ 1 กำแพงเบอร์ลินเป็นแค่รั้วลวดหนามเท่านั้น เพื่อบ่งบอกเขตแดนเยอรมันที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ป้องกันการอพยพ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานสั้นที่สุด
ครั้งที่ 2 เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนซึ่งสร้างทันทีหลังจากการสร้างกำแพงรั้วลวดหนามเสร็จ มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะกั้นความโหยหาทางอิสรภาพของชาวเยอรมันตะวันออกได้
ครั้งที่ 3 เพิ่มความแข็งแรงและความสูงด้วยรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
ครั้งสุดท้ายถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1975 เป็นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปมีขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 3.6 เมตรเรียงกันล้อมรอบกรุงเบอร์ลินตะวันตกเป็นจำนวน 45,000 แผ่น และต่อด้วยท่อคอนกรีตด้านบน ใช้งบประมาณการสร้างไปเป็นจำนวนเงิน 1,650ล้านมาร์ก กำแพงรุ่นนี้ถูกใช้เรื่อยมาจนถึงคราวล่มสลายในปี 1989 และยังถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย

Tags: , , , ,

 
shares